Pressmeddelande -

Niklas Nordström ny marknadsdirektör på KPA

Niklas Nordström blir ny marknadsdirektör på KPA, det ledande pensionsbolaget inom den kommunala sektorn. Niklas Nordström är idag oppositionsråd i Nacka kommun och var tidigare SSUs förbundsordförande. - Vi är mycket glada att Niklas Nordström väljer att börja hos oss på KPA. Han har såväl branschvana som lång erfarenhet av den kommunala sektorn. Hans djupa kunskaper om kommuner och landsting kommer att bli en viktig tillgång för oss, och med sin erfarenhet kommer han att kunna tillföra KPA mycket, säger Bertil Repfennig, vd i KPA. I sitt arbetet som marknadsdirektör kommer Niklas Nordström att ansvara för att vidareutveckla KPAs kontakter och affärer med kommuner och landsting. - Det känns mycket bra att få möjlighet att arbeta med något så viktigt som människors pensioner och sparande. Att KPA är ett företag med starka hänsyn till etiska och miljömässiga värden var en viktig del av mitt val att börja arbeta på KPA, säger Niklas Nordström, tillträdande marknadsdirektör på KPA. - Jag tycker dessutom det känns bra att få möjlighet att återvända till den bransch där jag varit anställd i elva år. Min tid inom försäkringsbranschen har varit en mycket positiv erfarenhet och jag ser fram emot att åter arbeta med trygghetslösningar, säger Niklas Nordström. Niklas Nordström börjar sitt nya arbete på KPA den 1 mars 2005. För mer information kontakta: Bertil Repfennig, vd KPA, tel 08-665 48 49 Niklas Nordström, tel 070-431 93 40 KPA har förvaltat och administrerat pensioner sedan 1922. KPA erbjuder pensionslösningar, försäkringar och sparande, främst för arbetsgivare och anställda i kommun, landsting och kommunala företag. KPA arbetar inte bara ur ett företagsekonomiskt perspektiv utan tar ett helhetsansvar för ekonomi, människa och miljö. KPA ägs till 60 procent av Folksam och till 40 procent av Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Mer information finns på www.kpa.se.

Ämnen

  • Ekonomi, finans