Pressmeddelande -

Nu samarbetar vi i kampen för en minfri värld


Uppskattningsvis 70 miljoner aktiva minor finns utplacerade i världen. KPA Pension och Svenska FN-förbundet startar nu ett samarbete för människors rätt till en minfri värld. Som ett första steg hjälper KPA Pension FN att röja ett minfält i byn Ampil i nordvästra Kambodja.
Varje år lemlästas 20 000 människor av minor. 90 procent av dessa är civila och många är barn. Minorna innebär inte bara mänskligt lidande för dem som drabbas direkt. Det kan vara en familjeförsörjare som drabbas som inte längre kan försörja sin familj. Dessutom hämmar minfälten utvecklingen då jordbruksmark ligger i träda.

- Det här är synnerligen angeläget och handlar ytterst om mänskliga rättigheter. KPA Pension har nolltolerans mot vapen när vi placerar våra kunders pensionspengar. Nu vill vi ta ett steg till i kampen mot vapen genom att aktivt bidra till en minfri värld, säger Sofia Hagman, ansvarig för CSR-frågor i KPA Pension.

Kring byn Ampil finns fortfarande tusentals minor efter kriget mot de Röda Khmererna i mitten av 1970-talet. Fyra byinvånare har dödats och flera har skadats. Minorna utgör ett ständigt hot mot de 198 familjer som bor där.

- Nu ska minorna i Ampil röjas och KPA Pension hjälper oss att skapa engagemang hos människor för att stötta det här projektet och kampen för en minfri värld. KPA Pension har stor trovärdighet i dessa frågor och samarbetet stärker oss i vår kamp. Vi välkomnar att KPA Pension ställer hårda etiska krav, säger Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet.

KPA Pension har arbetat med aktivt samhällsansvar i tio år. Att stödja FN:s minröjningsarbete är ytterligare en upptrappning i detta arbete.

- Vi vet att våra kunder vill att vi ska engagera oss i frågor som mänskliga rättigheter och vapen. Samarbetet med FN-förbundet ger oss möjligheter att jobba ännu mer effektivt och aktivt, säger Sofia Hagman.

KPA Pensions informationskampanj för minröjningsprojektet i Ampil inleds i mitten av november på bland annat www.slutasnacka.se. Det är en webbsajt som startats av KPA Pension för att erbjuda en plattform för människor att aktivt driva frågor för en bättre framtid. På sajten går det att följa vilken nytta ett enskilt bidrag gör. För 20 kronor kan man röja två kvadratmeter mark från minor och därmed bidra till att göra världen lite säkrare.

För mer information kontakta:
Sofia Hagman, CSR-ansvarig, KPA Pension, tel 08-665 06 16, 0734-39 33 09
Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 08-665 0634, 0734-39 33 37
Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet, tel 08-770 04 18

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med över en miljon kunder och 50 miljarder kronor i förvaltat kapital. KPA Pension erbjuder pensions- och försäkringslösningar sedan 1922 och ägs av Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension tar ett aktivt samhällsansvar

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Stockholm