Pressmeddelande -

Tydligare ägarkravkrav ska ge grönare energi

KPA Pension ska använda sin ägarroll för att aktivt påverka energibolag som satsar på förnyelsebar energi och därmed grönare energi. Därför slopas det tidigare uteslutande miljökriteriet. I dag har sStyrelsen för KPA AB har beslutat att förändra bolagets miljökriterium. Bolaget blir nu en ännu tydligare och tuffare investerare inom miljöområdet. Nu avskaffar KPA Pension försvinner förbudet att investera i kol, olja, naturgas och uran. I praktiken innebär det att KPA Pension söker upp ett fåtal, noggrant utvalda energibolag samt deltar i och ställer krav på bolagsstämmor. Både genom att själva närvara eller rösta via ombud. De bolag som vi investerar i måste dels kvala in på Dow Jones Sustainability Index för hållbara företag, dels klara KPA Pensions miljökrav i samarbete med Global Ethical Standard. - Dagens stora energiföretag har bäst förutsättningar att utveckla förnyelsebara energilösningar och därmed en grönare energi, säger Rolf Wikander, miljöchef i KPA Pension. - Därför är det effektivare att samarbeta med dessa, om vi vill uppnå vårt syfte att skapa ett hållbart samhälle. Dessutom har vi i dag helt andra verktyg än tidigare för att kontrollera hur företagen sköter sig. Vi vet vad våra pensionspengar gör just nu. Klara kundkrav Hela 97 procent av KPA Pensions kunder anser i en stor kundundersökning att det är viktigt att engagera sig i frågor om mänskliga rättigheter och miljö. - Miljöarbetet blir nu ännu mer målinriktat för oss som pensionsbolag och stor kapitalförvaltare, säger Bertil Repfennig, vd i KPA Pension. - Självfallet ligger fokus för våra placeringar på långsiktigt hög avkastning för våra sparare. Vi investerar i närmare 600 bolag. Högst ett tiotal 10 energibolag kan här komma i fråga. Detta medför att vi främst sprider de finansiella riskerna och ytterligare tryggar pensionerna för våra kunder. KPA Pension fortsätter att minska sitt eget koldioxidutsläpp. Sedan 1998 har våra utsläpp reducerats med 42 procent. Se vidare i bilagan. För mer information kontakta: Bertil Repfennig, vd KPA Pension, tel 08-665 48 49 Rolf Wikander, miljöchef KPA Pension, tel 08-665 06 30 Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37 KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn. För tredje året i rad utsågs KPA Pension 2005 till Årets liv- och fondförsäkringsbolag av Affärsvärlden. KPA Pension erbjuder pensions- och försäkringslösningar sedan 1922 och ägs till 60 procent av Folksam och till 40 procent av Sveriges Kommuner och Landsting. Mer information finns på www.kpa.se.

Ämnen

  • Företagande