Pressmeddelande -

Företagsskatten överst på agendan

Stockholm, den 07 juli 2011

Förändringarna på det globala skatteområdet är både större och sker i en snabbare takt än någonsin tidigare. Utvecklingen har lett till att skatt har blivit ett av företagens större riskområden.

Medan världsekonomin visar tecken på återhämtning söker många företag nya vägar att stärka sina balansräkningar. Samtidigt försöker många stater världen över åtgärda sina budgetunderskott genom bland annat nya och effektivare sätt att dra in skatt.

Över 600 skattespecialister från drygt 40 länder samlades i Amsterdam på KPMGs seminarium kring ökad komplexitet och stigande utmaningar kring skattefrågorna. Följande fokusområden lyftes fram som särskilt viktiga mot bakgrund av de snabba förändringarna:
• Behovet av att hålla kontroll på förändringar i lagstiftningen.
• Den tid som måste ägnas åt ett ökande antal skattetvister.
• Skattemyndigheters ökande antal granskningar som ett svar på rekordstora budgetunderskott.
• Bördan av omfattande regeländringar i branscher som exempelvis den finansiella där Basel III, Dodd-Franck Act, Ucits IV och FATCA är på agendan.
• Ökad kontroll av gränsöverskridande internprissättning när stater ökar bevakningen av sin andel av skatterna.
• Hur man förhåller sig till oräkneliga skatteförändringar på land, delstatlig och lokal nivå liksom indirekta skatter, miljöavgifter och skatteincitament.

I takt med att företagen blir allt mer globala ökar komplexiteten i skatterna och riskerna exponentiellt. KPMGs skatteexperter konstaterade att skatteområdet, med de förändringar och utmaningar som kommit den senaste tiden, lett till att kunskap på området blivit en kritisk resurs för företagen. Behovet av att ha skattestrategier och lyfta skattefrågorna till styrelsenivå har aldrig varit större.

För mer information om Tax Summit Amsterdam, besök Tax Views: 2011 EMEA Tax Summit

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Robertsson, Affärsområdeschef KPMG Skatt, tel. 08-723 97 96 helena.robertsson@kpmg.se
Joakim Löfgren, Presskontakt KPMG, tel. 070-653 00 77, joakim.lofgren@kpmg.se

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • kpmg
  • sveriges bästa skattekonsult
  • sveriges bästa skatterådgivare
  • årets bästa skatterådgivare
  • tax summit
  • helena robertsson
  • skatt
  • rådgivning
  • revision

Om KPMG

KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Som medlem i KPMG International ingår vi i ett av världens främsta nätverk med 138 000 medarbetare i 150 länder. I Sverige har KPMG 1 600 medarbetare på 60 orter runtom i landet. www.kpmg.se

 

KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

Kontakter

Björn Bergman

Presskontakt Kommunikationsdirektör KPMG +46 (0)70 8762453