Pressmeddelande -

Indien fortsätter köpa företag i väst

Indien är det land av de fyra BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) som genomfört flest förvärv i väst under första halvåret 2008. Detta visar KPMGs senaste Global M&A Predictor och Emerging Markets Tracker (EMIAT) som övervakar företagsförvärv och sammanslagningar världen över.

Trots ett allmänt svagare klimat för företagsaffärer fortsätter Indien att stärka sin närvaro på den internationella förvärvsmarknaden. Indiska investerare står för 50 av 90 förvärv gjorda av BRIC-länderna på de etablerade marknaderna. Under samma period gjorde företag från etablerade marknader 161 förvärv på BRIC-marknaderna. Den senaste fyraårsperioden har BRIC-ländernas investeringar på etablerade marknader ökat med 35 %, och uppgår nu till 56 % av de etablerade marknadernas förvärv i BRIC-länderna. Den indiska aktiviteten har ökat stadigt under de närmaste åren samtidigt som de övriga BRIC-länderna legat kvar på samma nivåer.

- Att Indien nu står för en så betydande del av BRIC-ländernas internationella förvärv kan tyckas något förvånande. Det är svårt att säga exakt vad som ligger bakom detta. En förklaring kan vara att övriga BRIC-länder har en bristande tillgång till låne- och kapitalmarknader men också helt enkelt det faktum att det fortfarande finns tillräckligt många nationella förvärvsmöjligheter och att man inte ser internationella förvärv som prioriterade alternativt att det föreligger bristande förtroende hos säljaren av exempelvis politisk karaktär, säger Henrik Markkula, Chef KPMG Corporate Finance.

Enligt KPMGs analys finns tydliga indikationer på minskad aktivitet för globala förvärv under de kommande tolv månaderna. Under perioden januari - maj 2008 gjordes 15 968 globala förvärv till ett värde av 1,4 miljarder USD. Detta i jämförelse andra halvan av 2007 där 19784 förvärv gjordes till ett värde av ca 2,2 miljarder USD - en minskning med ca 36 % i värde.

- Efter att vi identifierade en begynnande stagnation av globala förvärv under hösten 2007, har vi sett ett stadigt svalnande intresse för globala förvärv i nästan alla regioner. Att Indien är på frammarsch är ett intressant undantag - speciellt i jämförelse med de andra BRIC-länderna. Men vi ska komma ihåg att även den indiska ekonomin påverkas av inflation, högre räntor och bränslepriser vilket i sin tur förmodligen medför uppskjutna förvärvsplaner framöver, avslutar Henrik Markkula.

För ytterligare information:

Henrik Markkula, Affärsområdeschef Corporate Finance KPMG, Tel: 08-723 94 17

Henrik.markkula@kpmg.se

Om KPMG

KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Som medlem i KPMG International ingår vi i ett av världens främsta nätverk med 123 000 medarbetare i 145 länder. I Sverige har KPMG 1 500 medarbetare på 60 orter runtom i landet. www.kpmg.se

KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative.

Ämnen

  • Tjänster, konsult, service

Om KPMG

På KPMG arbetar vi tillsammans med våra kunder för att skapa trygghet och bidra i förändring.
Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 174 000 specialister i 155 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1700 medarbetare på ett 50-tal orter. Läs mer på
kpmg.se

About KPMG International
KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax and Advisory services. We operate in 156 countries and have 152,000 people working in member firms around the world. The independent member firms of the KPMG network are affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. Each KPMG firm is a legally distinct and separate entity and describes itself as such.

Kontakter

Björn Bergman

Presskontakt Kommunikationsdirektör KPMG +46 (0)70 8762453