Pressmeddelande -

Svenska marginalskatter näst högst i världen

Danmark och Sverige har fortfarande de högsta marginalskatterna i världen. Det visar KPMGs globala kartläggning av hur inkomstskatterna i världen förändrats de senaste sex åren. Trots en sänkning från 57 till 55 % är svenska marginalskatter fortfarande näst högst i världen.

KPMG har kartlagt utvecklingen av de högsta inkomstskattesatserna i 87 länder världen över under sex års tid. I genomsnitt har den högsta skattesatsen för dessa länder sänkts med 2,5 %, från 31,3 till 28,8 %. Länder inom EU har fortfarande de högsta marginalskattenivåerna, i genomsnitt 36,4 % och Latinamerika de lägsta med 26,9 %.

- Vi ser att regeringar världen över sänker inkomstskatterna i ett försök att konkurrera om kvalificerad arbetskraft. Detta i takt med en alltmer gränsöverskridande rörlighet på arbetsmarknaderna, säger Helena Robertsson, Affärsområdeschef Skatt KPMG.

Danmark har högst inkomstskatt i världen (59 %). De har till skillnad från andra EU-länder, inte justerat sin marginalskatt de senaste sex åren. De största förändringarna i inkomstskatt, bland de större ekonomierna i Västeuropa, hittas hos Frankrike som har sänkt sin högsta skattesats med 8,1 procentenheter - från 48,1 till 40 % (2003). EUs lägsta marginalskatter finns i Östeuropa, där Bulgarien har den absolut lägsta nivån, 10 %, en sänkning med hela 14 procentenheter från förra året.

- Vi tror att det även framöver kommer att finnas ett mått av internationell konkurrens som pressar inkomstskatterna nedåt, på samma sätt som bolagsskatterna också blivit lägre. Inte minst med tanke på att den arbetsföra befolkningen kommer att minska kraftigt i stora delar av västvärlden de kommande decennierna. Staterna kommer att konkurrera om arbetskraft och då är skattetrycket ett av de viktigaste konkurrensmedlen. Det totala skattetrycket minskar dock inte. Istället kommer indirekta skatter på varor, olika momssatser, tull och punktskatter att öka, avslutar Helena Robertsson.

Ett antal EU-länder har sedan 2003 introducerat en enhetlig procentsats för inkomstskatten. Bulgarien, Tjeckien, Rumänien, Estland och Lettland är några av de länder som har anammat en enhetlig skattesats oavsett inkomstnivå. Inkomsttagare som inte vill betala någon skatt alls får flytta till den arabiska halvön, till exempel Qatar, Oman och Saudiarabien har alla 0 % skattesats.

För mer information kontakta gärna

Helena Robertsson, Affärsområdeschef Skatt KPMG, tel: 08-723 97 96

Helena.robertsson@kpmg.com

Om KPMG

KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Som medlem i KPMG International ingår vi i ett av världens främsta nätverk med 123 000 medarbetare i 145 länder. I Sverige har KPMG 1 500 medarbetare på 60 orter runtom i landet. www.kpmg.se

KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative.

Ämnen

  • Tjänster, konsult, service

Om KPMG

På KPMG arbetar vi tillsammans med våra kunder för att skapa trygghet och bidra i förändring.
Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 174 000 specialister i 155 länder. I Sverige har vi stark lokal förankring med 1700 medarbetare på ett 50-tal orter. Läs mer på
kpmg.se

About KPMG International
KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax and Advisory services. We operate in 156 countries and have 152,000 people working in member firms around the world. The independent member firms of the KPMG network are affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. Each KPMG firm is a legally distinct and separate entity and describes itself as such.

Kontakter

Björn Bergman

Presskontakt Kommunikationsdirektör KPMG +46 (0)70 8762453