Pressmeddelande -

Kraft&Kultur instiftar kulturstipendium med Riksteatern

Tillsammans med Riksteatern har Kraft&Kultur instiftat ett kulturstipendium för barn och unga som heter Ung Kulturkraft. För varje ny elkund som värvs i samarbete med Riksteatern ger Kraft&Kultur 200 kr till detta stipendium.

Stipendiet ska främja barns och ungas delaktighet i och utövande av kulturaktiviteter. Det kommer att delas ut till någon som uppmuntrat och stöttat personer eller projekt som bidragit till att öka barns och ungas (0-18 år) delaktighet och inflytande på det lokala kulturlivet.

Vem nominerar? Det gör den lokala teaterföreningen/anslutna organisationen inom rörelsen Riksteatern!

Kandidaterna nomineras via en enkel webbenkät på Riksteaterns hemsida www.riksteatern.se /ungkulturkraft. Anmälningstid 1 september – 31 oktober 2010.

Beslut om vem som ska få stipendiet tas i november av en jury som presenteras vid senare tillfälle. I juryn sitter så klart även ungdomar. Priset delas ut i januari 2011 under en utdelningsceremoni. Hur stor stipendiesumman blir, beror på Kraft&Kulturs kunder. För varje ny elkund som tecknar avtal via Riksteatern skänker Kraft&Kultur 200 kr till stipendiet.

För mer information kontakta Pernilla Lövenhamn, pernilla.lovenhamn@kraftkultur.com, 08-52214910.

Kraft&Kultur är ett helt grönt elbolag med förnybar el från vind och vatten. Kraft&Kultur levererar grön el till 65 000 hushåll i Sverige och Finland, 5 000 företag och 280 svenska kommuner och kommunala bolag. Kraft&Kultur erbjuder sina kunder ett brett kulturutbud: magasinen Voltaire och Äventyrliga familjer, internetbokhandeln Kulturbutik.se, bokförlaget Voltaire Publishing. Kraft&Kulturs kunder kan också ta del av ett brett sortiment av ekologiska produkter via ekovaruhuset gemenskap:grön.

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • kraft & kultur
  • kraft och kultur
  • kraft&kultur