Pressmeddelande -

Från 0 till 10 000 aktiva portar på tre år – Öppet Stadsnät fortsätter växa


Kraftringen Service har aktiverat sin tiotusende port i Lunds Energi Öppet Stadsnät och Ringsjö Energi Öppet Stadsnät. Den tiotusende kunden hyr lägenhet hos Eslöv Bostads AB på Greve Duckersvägen i Eslöv och registrerade sig och valde tjänst i helgen.
Kraftringen Service jobbar på uppdrag av Lunds Energi Öppet Stadsnät och Ringsjö Energi Öppet Stadsnät. För tre år sedan blev AF Bostäders första studentområde i Lund anslutet till det nyetablerade Öppna Stadsnätet. Därefter har installationerna fortsatt hos företag, i flerfamiljshus, på studentnationer och i villor.

Ringsjö Energi Öppet Stadsnät har expanderat kraftigt det senaste året. Under 2007 byggdes nätet ihop med Lunds Energi Öppet Stadsnät för att erbjuda motsvarande tjänster i Eslöv och Marieholm.

- Vi har det senaste halvåret arbetat hårt för att ansluta merparten av Eslövs Bostads lägenheter vilket naturligtvis har varit bra för expansionen i Eslöv. Även företag och villor har anslutits och vi har nu aktiverat port nummer 10 000. Det gjordes i helgen av en hyresgäst hos ebo som registrerade sig och smidigt valde ut en av våra tjänsteleverantörer av Internetaccess. Det känns otroligt roligt att vi bara på några år har expanderat så kraftigt, säger Håkan Johannesson, VD för Kraftringen Service AB.

Alla leverantörer som vill erbjuda Internettjänster, IP-telefoni och bredbands-TV kan använda sig av den plattform Kraftringen Service erbjuder genom både Lunds Energi Öppet Stadsnät och Ringsjö Energi Öppet Stadsnät.

- Just nu har vi sju leverantörer i stadsnätet vilket naturligtvis gynnar konkurrensen men vi önskar samtidigt ännu fler. Det möjliggör riktigt bra priser på exempelvis användning av Internet, avslutar Håkan Johannesson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Johannesson, VD för Kraftringen Service AB, 046-16 31 01.
E-post: hakan.johannesson@kraftringen-service.se

Åsa Holmander, Chef Öppet Stadsnät Försäljning, Kraftringen Service AB, 046- 16 31 29. E-post: asa.holmander@kraftringen-service.se

 

Ämnen

  • Miljö, energi

KRAFTRINGEN SERVICE AB är ett bolag inom Lunds Energikoncernen AB (publ) och ägs, via holdingbolaget Kraftringen AB, av fyra skånska kommuner och då till 82,4 % av Lunds kommun, 12,0 % av Eslövs kommun, 3,5 % av Hörby kommun samt 2,1 % av Lomma kommun. Kraftringen Service är Lunds Energikoncernens entreprenadföretag.  Läs mer på www.kraftringen-service.se.