Gå direkt till innehåll
Illustration för olika typer av arbeten och yrken.
Illustration för olika typer av arbeten och yrken.

Pressmeddelande -

Arbetsmarknadsanställningar istället för ekonomiskt bistånd

Att erbjuda arbetsmarknadsanställningar istället för ekonomiskt bistånd kan ha många positiva effekter, både för den enskilde medborgaren och kommunen. Det anser Välfärdsnämnden och Bildningsnämnden, som efter årsskiftet kör igång ett gemensamt projekt.

– Den absolut viktigaste parten i initiativet är Kramforsbon, det vill säga de medborgare som är i behov av vårt stöd. Vi gör redan många bra saker, men för att göra ännu större skillnad låter vi nu två olika verksamheter jobba tillsammans på ett nytt sätt, säger Välfärdsnämndens ordförande Carl-Gunnar Krooks (S).

De verksamheter som ska samarbeta är:

  • Försörjningsstöd (Välfärdsförvaltningen)
  • Arbetsmarknadsenheten (Bildningsförvaltningen)

Hjälp till egenförsörjning

Det finns många orsaker till varför man behöver ansöka om ekonomiskt bistånd, men en stor anledning är arbetslöshet. Arbetsmarknadspolitiken i Sverige är ett statligt ansvar, men som kommun har vi ett omsorgsuppdrag gentemot våra medborgare.

– Att hjälpa människor till ekonomisk självförsörjning, vad kan vara bättre? Genom en arbetsmarknadsanställning kan den enskilde bygga upp erfarenhet och kompetens, vilket förhoppningsvis leder fram till en mer varaktig anställning i framtiden, säger Anette Agrell (V), Välfärdsnämndens vice ordförande.

Vad är en arbetsmarknadsanställning?

Kommunala arbetsmarknadsanställningar är tidsbegränsade jobb som skapats för att mildra verkningarna av arbetslöshet. I Kramfors kommun finns anställningarna inom den kommunala organisationen och det är Arbetsmarknadsenheten som hanterar dem i samverkan med Arbetsförmedlingen.

I projektet ska socialsekreterarna som handlägger ekonomiskt bistånd göra en målgruppsanalys, det vill säga en genomgång av samtliga hushåll som får försörjningsstöd. Utifrån analysen väljs sedan ut vilka personer som kan vara aktuella att erbjudas en arbetsmarknadsanställning.

Politiska beslut markerar början på projektet

Orsaken till att det är politiker som berättar om nyheten är att projektet är politiskt beslutat. Tjänstepersoner från de båda verksamheterna har under en längre tid haft en utvecklingsidé och i enlighet med den gjort ett gediget underarbete med omvärldsbevakning som till sist mynnat ut i en projektplan.

Den 7 december godkände Välfärdsnämnden projektplanen och igår, 13 december, gjorde Bildningsnämnden samma sak.

– Inför projektet har Kramfors kommun tittat på andra kommuners arbeten och känner oss trygga i deras positiva resultat. Jag tror det här blir ett projekt som kommer att göra stor nytta, säger Bildningsnämndens ordförande Thomas Näsholm (S).

Korta fakta om projektet

  • Börjar i mindre skala den 1 januari 2023, under förutsättning att även Bildningsnämnden bejakar projektplanen. Projekttiden sträcker sig till 31 december 2026.
  • Riktar sig till personer mellan 18 och 65 år som uppbär försörjningsstöd sedan minst sex månader hos socialtjänsten i Kramfors kommun.
  • Barnfamiljer och unga vuxna är prioriterade målgrupper.
  • Personen ska ha rätt till någon av de subventionerade anställningarna Nystartsjobb, Arbetssökande Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA), introduktionsanställning eller lönebidragsanställning samt eventuellt kommande etableringsjobb.
  • Personen ska bedömas klara en anställning på minst 50 procent.

Mål för projektet

  • Personer som har försörjningsstöd ska bli självförsörjande.
  • Minst 60 procent av deltagarna i projektet ska uppleva ett förbättrat mående.


Ämnen

Regioner


Varmt välkommen till Kramfors kommun - mitt i Höga Kusten! 

Vi bryr oss. Om dig, varandra och alla andra. Det är med stolthet vi berättar om den vackraste av platser som formats av älven, havet, skogen, kulturen, världsarvet Höga kusten och skiftande epoker. 

Kramfors kommun blickar framåt, mot en framtid där vi fortsätter att generöst säga hej och välkommen hem till oss.

Kontakter

Carl-Gunnar Krooks

Carl-Gunnar Krooks

Ordförande Välfärdsnämnden 0612-802 10
Thomas Näsholm

Thomas Näsholm

Ordförande Bildningsnämnden 0612-805 86

Kramfors kommun – mitt i Höga Kusten

Vi bryr oss. Om dig, varandra och alla andra.
Det är med stolthet vi berättar om den vackraste av platser som formats av älven, havet, skogen, kulturen, världsarvet Höga kusten och skiftande epoker.

Kramfors kommun blickar framåt, mot en framtid där vi fortsätter att generöst säga hej och välkommen hem till oss.

Kramfors kommun
Torggatan 2
872 80 Kramfors
Sverige