Gå direkt till innehåll
Kramfors ger tummen upp vid mötet med Svenskt Näringsliv.
Kramfors ger tummen upp vid mötet med Svenskt Näringsliv.

Pressmeddelande -

Kramfors betyg i näringslivsfrågor ökar

Svenskt Näringslivs välbekanta ranking bygger på en enkät som lokala företagare får besvara. När organisationen igår presenterade resultatet av årets enkät visar det sig att Kramfors kommun ligger på plus i alla områden jämfört med 2020.

Det är alltså inte själva rankingen som presenterats, utan den kommer senare. Men att betygen ligger högre över hela linjen är lika ovanligt som positivt.

– Det är oerhört glädjande för oss på kommunen att få den här positiva responsen från våra företagare, säger Susanne Königson, tillväxt- och näringslivschef.

– Vi har jobbat med flera av de utpekade områdena under ett antal år och nu börjar vi se resultatet av detta. Vi är helt klart på rätt spår och det är mycket tack vare ett medvetet tillsammansarbete, både internt och externt, säger Susanne Königson.

Trea i länet och lite över genomsnittet i landet
I Svenskt Näringslivs redovisning av enkätsvaren för 2021 får Kramfors kommun tredje högsta betyget i Västernorrland efter Timrå och Sollefteå och hamnar strax över genomsnittet för hela riket.

Till de områden där betygen ökat mest hör:

* tillgång till relevant kompetens
*: kommunpolitikers attityder
* information till företagen
* skolans kontakter med det lokala näringslivet.

”Skapar tillväxt och sysselsättning”
Näringslivsfrågorna har lyfts upp och fått högre prioritet i Kramfors kommun. I vintras fattades ett politiskt beslut om att till 2025 ha Västernorrlands bästa företagsklimat.

– Företagen är viktiga för hela kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Malin Svanholm (S).

– Livskraftiga och hållbara företag skapar tillväxt och sysselsättning och stärker kommunens attraktionskraft. Dessutom bidrar de med skattemedel till vård, skola och omsorg så att kommunen kan erbjuda en god samhällsservice.

Det var i näringslivsrådet som initiativet togs att ha målsättningen om att ha Västernorrlands bästa företagsklimat.

– För att lyckas med det måste vi tillsammans och målmedvetet styra energin i rätt riktning och uppvisa handlingskraft. Samarbetet mellan kommunen och det lokala näringslivet är helt avgörande för hur väl vi kommer att lyckas, säger Malin Svanholm.

Viktig dialog med företagen
Susanne Königson pekar också på andra aspekter som har stor betydelse:

– Tålamod och nytänkande är viktigt liksom kommunikation, dialog och ömsesidig förståelse för varandras förutsättningar och uppdrag, säger Susanne.

– Vi har ett gott samarbete med näringslivet och trots pandemin har vi mött över 100 företag sedan årsskiftet, främst digitalt men även fysiskt. Vi har fått jättebra inspel till viktiga och konkreta förbättringar som vi kunnat ta till oss och göra verkstad av. Det är bra när företagen tar kontakt med oss direkt när det är något som skaver så att vi får möjlighet att ta tag i frågorna.

Frågor besvaras av:
Susanne Königson
Tillväxt- och näringslivschef
0612-803 20
susanne.konigson@
kramfors.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Varmt välkommen till Kramfors kommun - mitt i Höga Kusten! 

Vi bryr oss. Om dig, varandra och alla andra. Det är med stolthet vi berättar om den vackraste av platser som formats av älven, havet, skogen, kulturen, världsarvet Höga kusten och skiftande epoker. 

Kramfors kommun blickar framåt, mot en framtid där vi fortsätter att generöst säga hej och välkommen hem till oss.

Kramfors kommun – mitt i Höga Kusten

Vi bryr oss. Om dig, varandra och alla andra.
Det är med stolthet vi berättar om den vackraste av platser som formats av älven, havet, skogen, kulturen, världsarvet Höga kusten och skiftande epoker.

Kramfors kommun blickar framåt, mot en framtid där vi fortsätter att generöst säga hej och välkommen hem till oss.

Kramfors kommun
Torggatan 2
872 80 Kramfors
Sverige