Gå direkt till innehåll
Kramfors femma i landet på självmordsförebyggande arbete

Pressmeddelande -

Kramfors femma i landet på självmordsförebyggande arbete

I Suicid Zeros senaste kommunbarometer landade Kramfors i toppen av rankningen. ”Det är glädjande besked för Kramfors kommun och jag är stolt över allt arbete som bedrivits men det är ett långsiktigt arbete så vi får inte tappa farten”, säger Nellie Fors Vilminko, samordnare för suicidprevention på Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen.

Suicid Zeros kundbarometer bygger på en enkät där kommunernas representanter får svara på frågor om självmordsförebyggande åtgärder och insatser som är bevisat effektiva enligt vetenskapen eller som utgör en viktig förutsättning för ett effektivt arbete.

Viktiga framgångsfaktorer

– Framgångsfaktorer har varit breda insatser till stora målgrupper, att frågan har en ägare med övergripande ansvar och att insatser bedrivs på många håll i kommunen, menar Nellie Fors Vilminko.

Elisabeth Svanberg, folkhälsoansvarig på kommunen, pekar också på ännu en viktig faktor:

– Vi har haft Nellie anställd i drygt två år och hon har kunnat jobba heltid med det suicidförebyggande arbetet.

– Många har fått tillgång till utbildning, både inom kommunorganisationen och bland medborgarna, vilket har lett till att suicid har tagit mer plats på våra agendor. De flesta tycker att det är lättare att prata om suicid i dag. Ökad kunskap har gjort att det är inte lika stigmatiserat att prata om självmord/suicid längre.

Inväntar ny nationell strategi

Fokus under projektåren har varit på utbildning och att sprida kunskap om psykisk ohälsa och suicidprevention samt delta i aktiviteter som rör psykisk ohälsa och suicid, vilket kommer fortgå under 2024.

– Arbetet med suicidprevention kommer under året att utökas då samordnare för suicidprevention även kommer att arbeta i Sollefteå kommun efter ett beslut om kommungemensamt arbete för suicidprevention, säger Nellie Fors Vilminko.

Arbetet kommer ligga i linje med de aktiviteter som är beslutade och med överenskommelsen psykisk hälsa och suicidprevention 2024.

– Nationellt inväntar vi att förslaget om den nya nationella strategin för psykisk hälsa och suicidprevention - ”Det handlar om livet” – ska bli antagen. Jag tror att en ny strategi skulle ge frågan mer uppmärksamhet och öka motivationen till att arbeta vidare och i bästa fall intensifiera det förebyggande arbetet, säger Nellie Fors Vilminko.

Det gemensamma arbetet med länets kommuner kommer under alla omständigheter att fortsätta under 2024 med bland annat fokus på efterlevandestöd.

Kontakt:

Nellie Fors Vilminko
Tel: 0612-870 420

Ämnen

Kategorier

Regioner


Varmt välkommen till Kramfors kommun - mitt i Höga Kusten! 

Vi bryr oss. Om dig, varandra och alla andra. Det är med stolthet vi berättar om den vackraste av platser som formats av älven, havet, skogen, kulturen, världsarvet Höga kusten och skiftande epoker. 

Kramfors kommun blickar framåt, mot en framtid där vi fortsätter att generöst säga hej och välkommen hem till oss.

Kramfors kommun – mitt i Höga Kusten

Vi bryr oss. Om dig, varandra och alla andra.
Det är med stolthet vi berättar om den vackraste av platser som formats av älven, havet, skogen, kulturen, världsarvet Höga kusten och skiftande epoker.

Kramfors kommun blickar framåt, mot en framtid där vi fortsätter att generöst säga hej och välkommen hem till oss.

Kramfors kommun
Torggatan 2
872 80 Kramfors
Sverige