Gå direkt till innehåll
Kramfors möter trenden om att leva och bo på landsbygden

Pressmeddelande -

Kramfors möter trenden om att leva och bo på landsbygden

I Kramfors finns alla resurser och värden som behövs för en hållbar och levande landsbygdskommun. Nu startar ett projekt för att tillgängliggöra de outnyttjade fastigheter som finns i kommunen.

Ett projekt som ska möta det ökade intresset att flytta ut på landsbygden.

– Boende och inflyttning är prioriterade frågor eftersom det ger större möjligheter att behålla och utveckla service och kommunikationer på landsbygden, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

Boende för miljoner - ett viktigt projekt

I dagarna väntas Formas, ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling, fatta beslut om att bevilja medel till projektet ”Boende för miljoner: planering för hållbar omställning genom socialt innovativa boenden”.

Umeå universitet är projektägare och kommer tillsammans med Kramfors kommun, andra kommuner och regioner och entreprenörer att arbeta fram en modell för att tillgängliggöra det outnyttjade fastighetsbeståndet. Det handlar om enskilda villor, verksamhetslokaler och jordbruksfastigheter som i folkmun ofta kallas ”ödehus”.

– Ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv är det mer resurseffektivt att ta tillvara på det befintliga fastighetsbeståndet än att producera nytt, säger Sofia Larsson, hållbarhetsutvecklare vid Kramfors kommun.

Unika kompetenser tas tillvara

Planen är att lokala föreningar, kommunen och fastighetsmäklare ska arbeta fram en metod för hur förmedlingen av outnyttjade fastigheter kan ske och hur de unika kompetenserna vid exempelvis Nordviks Naturbruksgymnasium, byggnadsvård på Träakademin eller självhushållning och ekobruk på Hola Folkhögskola kan tas tillvara.

– Ett viktigt projekt, inflyttare till kommunen skapar även förutsättningar för ett utvecklat förenings- och kulturliv och det ser betydligt trevligare ut när hus är bebodda jämfört med motsatsen, säger Jon Björkman (V), kommunstyrelsens vice ordförande.

– Den pågående pandemi har ökat intresset att bo på landsbygd och i små städer, vilket vi märkt av och som i förlängningen även gynnar företagen när de söker arbetskraft, säger Susanne Königson, Tillväxt- och Näringslivschef.

Projektet förväntas pågå i 4 år med start hösten 2021 och avslutas våren 2025, förutsatt att Formas beviljar projektet. Umeå Universitet har ansökt om en projektbudget på 8 Mkr, Kramfors kommun erhåller 1 Mkr som ska användas till lönekostnader.

Den 8 juni tog kommunstyrelsen beslut att bevilja Kramfors kommuns deltagande i projektet ”Boende för miljoner: planering för hållbar omställning genom socialt innovativa boenden”, under förutsättning att projektet beviljas medel från Formas.

Frågor om nyheten:

Malin Svanholm
Kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0612-801 04
malin.svanholm@kramfors.se

Jon Björkman
Kommunstyrelsens vice ordförande
Tel: 0612-801 21
jon.bjorkman@kramfors.se

Sofia Larsson
Hållbarhetsutvecklare
Tel: 0612-800 86
sofia.larsson@kramfors.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Varmt välkommen till Kramfors kommun - mitt i Höga Kusten! 

Vi bryr oss. Om dig, varandra och alla andra. Det är med stolthet vi berättar om den vackraste av platser som formats av älven, havet, skogen, kulturen, världsarvet Höga kusten och skiftande epoker. 

Kramfors kommun blickar framåt, mot en framtid där vi fortsätter att generöst säga hej och välkommen hem till oss.

Kramfors kommun – mitt i Höga Kusten

Vi bryr oss. Om dig, varandra och alla andra.
Det är med stolthet vi berättar om den vackraste av platser som formats av älven, havet, skogen, kulturen, världsarvet Höga kusten och skiftande epoker.

Kramfors kommun blickar framåt, mot en framtid där vi fortsätter att generöst säga hej och välkommen hem till oss.

Kramfors kommun
Torggatan 2
872 80 Kramfors
Sverige