Gå direkt till innehåll
Riktad satsning mot ungdomsarbetslösheten – miljonprojekt startar nästa år

Pressmeddelande -

Riktad satsning mot ungdomsarbetslösheten – miljonprojekt startar nästa år

Kramfors kommun har länge gjort satsningar för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten. Resultaten har varit goda, och nu tar vi ytterligare ett stort kliv framåt med projektet MISAM. Målgrupp är ungdomar och unga vuxna i åldern 14-29 år som varken arbetar eller studerar.

Kommunen lämnade via Arbetsmarknadsenheten i höstas in en projektansökan till Europeiska socialfonden. Den 19 december beslutade Strukturfondspartnerskapet för Mellersta Norrland att bevilja MISAM 5,4 miljoner kronor i projektstöd. Kramfors kommun delfinansierar projektet med 4,6 miljoner kronor.

– Vi är naturligtvis väldigt glada över beskedet. Nu kan vi fortsätta det enträgna arbetet med att stödja ungdomar och unga vuxna. Tidigare projekt och insatser har bidragit till att nästan halvera ungdomsarbetslösheten, så vi ser fram emot att i februari köra igång MISAM, säger Emil Rytterstedt, till förordnad enhetschef Arbetsmarknadsenheten.

Individanpassat projekt
Projekt MISAM (Motiverande Instanser mot Studier, Arbete och Mående) kommer att vara en arena som bygger på stimulans och struktur och som anpassas efter individuella behov, förutsättningar, önskemål, drivkrafter och intressen. Aktiviteterna och insatserna ska stärka deltagarnas förmågor och förutsättningar för att gå vidare till studier eller arbete.

Exempel på motiverande insatser kan vara stöd i det vardagliga livet, aktiviteter som främjar hälsa och mående samt bygger upp självkänslan, social träning, möjligheten att läsa in enstaka moment eller kurser utanför skolans miljöer med hjälp av pedagoger, studiebesök på lärosäten eller arbetsplatser, kontakt med studie- och yrkesvägledare, praktik, coachande samtal, gruppaktiviteter, föreläsningar eller deltagande i Kramforsmodellen för ungdomsjobb.

Ett viktigt syfte med aktiviteterna är att bryta isolering, utanförskap eller eventuellt destruktivt beteende.

Prioriterad målgrupp
Arbetsmarknadsenheten ingår i Bildningsförvaltningen och dess nämndsordförande Thomas Näsholm (S) är mycket nöjd med det positiva beskedet att projektet tilldelats finansiella medel.

– Med tanke på hur mycket bra man har gjort i tidigare projekt har jag stora förhoppningar på detta. Barn, unga och unga vuxna är väldigt viktiga i vår kommun, vilket vi även tagit ett politiskt beslut om inför kommande år. I det arbetet är Arbetsmarknadsenheten en ovärderlig part.

Ytterligare fakta

  • Projekt MISAM pågår från 2024-02-01 till 2025-12-31.
  • Fyra projektanställda, varav en projektledare, kommer att arbeta i projektet.
  • Vidare kommer pedagogiska resurser från grund- och gymnasieskolan samt studie- och yrkesvägledare finnas tillgängliga för deltagarna vid behov.

Kontaktpersoner
Emil Rytterstedt
T f chef Arbetsmarknadsenheten
0612-805 54
emil.rytterstedt@kramfors.se

Thomas Näsholm (S)
Ordförande Bildningsnämnden
0612-805 86
thomas.nasholm@kramfors.se

Ämnen

Regioner


Varmt välkommen till Kramfors kommun - mitt i Höga Kusten! 

Vi bryr oss. Om dig, varandra och alla andra. Det är med stolthet vi berättar om den vackraste av platser som formats av älven, havet, skogen, kulturen, världsarvet Höga kusten och skiftande epoker. 

Kramfors kommun blickar framåt, mot en framtid där vi fortsätter att generöst säga hej och välkommen hem till oss.

Kramfors kommun – mitt i Höga Kusten

Vi bryr oss. Om dig, varandra och alla andra.
Det är med stolthet vi berättar om den vackraste av platser som formats av älven, havet, skogen, kulturen, världsarvet Höga kusten och skiftande epoker.

Kramfors kommun blickar framåt, mot en framtid där vi fortsätter att generöst säga hej och välkommen hem till oss.

Kramfors kommun
Torggatan 2
872 80 Kramfors
Sverige