Gå direkt till innehåll
Stort bidrag till Västernorrlands gröna samhällsomvandling

Pressmeddelande -

Stort bidrag till Västernorrlands gröna samhällsomvandling

Strukturfondspartnerskapet i mellersta Norrland* har beviljat det treåriga projektet HSO – Hållbar samhällsomställning – 12,7 miljoner kronor. Regionens kommuner förbereder och skapar förutsättningar för stor samhällsomställning.

Regionen står inför historiska tillväxtmöjligheter i och med att den gröna nya industrin fortsätter att söka våra breddgrader. Med denna snabba tillväxt följer ett stort krav på kommunerna i regionen att snabbt omvandla våra samhällen för att möta en efterlängtad befolkningsökning. Enligt beräkningar handlar det om 15 000 nya arbetstillfällen och innebära en inflyttning på minst 40 000 personer till regionen.

Det är en helt ny situation för regionens kommuner, och för att förbereda oss och skapa förutsättningar för den stora samhällsomställningen har regionens kommuner tillsammans format och ansökt om medel till projektet Hållbar samhällsomvandling - HSO.

– En glädjande nyhet! Hela regionen får kraft, och samverkan är avgörande för den samhällsomvandling och tillväxt vi har framför oss. Projektet ska även jobba med lobbying och påverkansarbete genom att synliggöra oss som en stark del av norra Sverige. Det kan exempelvis handla om närvaro och strategiskt deltagande i Almedalen, möten med företagen individuellt och i branschgrupperingar och medverkan i externa projektgrupper, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

  Tidigare har Region Västernorrland beslutat att gå in med 9 miljoner kronor och kommunerna satsar själva 10,3 miljoner kronor. Projektet drivs av Härnösands kommun, men samtliga kommuner i Västernorrland är projektpartner och medfinansiärer.

  Projektet handlar om att identifiera smarta arbetssätt, dela kunskap mellan kommunerna för att effektivisera samhällsbyggandet samt att skapa förutsättningar för näringslivets ökade behov och därigenom bidra till en hållbar tillväxt i hela regionen. Projektet kommer även att innehålla påverkansarbete för att finna vägar att minska riskerna för de kommuner som står inför stora investeringar i samhällsomvandlingen.

  – Kommunens arbete med planering av mark för exploatering av bostäder och företagsetableringar kommer att lyftas in i det länsgemensamma arbete med bland annat att skapa regional struktur för fysisk planering och vi kommer även att dra nytta av andra analyser som görs i projektet. Samma sak gäller när vi jobbar med utveckling av befintliga företag och hur företagen kan dra nytta av Hamre, Alby, Torsboda och andra investeringar som sker i norra Sverige, säger Susanne Königson, Tillväxtchef.

   – Vår region måste uppfattas som en viktig pusselbit i den gröna omställningen, med HSO-projektet blir vi en tydlig del av det som sker i hela norra Sverige, avslutar Andreas Sjölander.

   * Strukturfondspartnerskapet är Västernorrlands och Jämtlands högsta beslutande organ kring hur EU-bidrag ska fördelas mellan olika projekt och satsningar.

   Ämnen

   Kategorier

   Regioner


   Varmt välkommen till Kramfors kommun - mitt i Höga Kusten! 

   Vi bryr oss. Om dig, varandra och alla andra. Det är med stolthet vi berättar om den vackraste av platser som formats av älven, havet, skogen, kulturen, världsarvet Höga kusten och skiftande epoker. 

   Kramfors kommun blickar framåt, mot en framtid där vi fortsätter att generöst säga hej och välkommen hem till oss.

   Kontakter

   Malin Svanholm

   Malin Svanholm

   Kommunstyrelsens ordförande (S) 0612-801 04

   Kramfors kommun – mitt i Höga Kusten

   Vi bryr oss. Om dig, varandra och alla andra.
   Det är med stolthet vi berättar om den vackraste av platser som formats av älven, havet, skogen, kulturen, världsarvet Höga kusten och skiftande epoker.

   Kramfors kommun blickar framåt, mot en framtid där vi fortsätter att generöst säga hej och välkommen hem till oss.

   Kramfors kommun
   Torggatan 2
   872 80 Kramfors
   Sverige