Gå direkt till innehåll
Undermåligt samråd och bristande regionpolitik präglar Migrationsverkets beslut

Pressmeddelande -

Undermåligt samråd och bristande regionpolitik präglar Migrationsverkets beslut

Kramfors kommun fick kännedom om Migrationsverkets planer på nedläggning samtidigt som media rapporterade om avvecklingen. I ett yttrande riktar vi kritik mot det bristfälliga samrådet och anser även att såväl lägesbeskrivning som konsekvensanalys är undermåliga.

–  Vi efterlyser en regionalpolitik där lokala och regionala styrkeområden på allvar tas med i strategiska beslut på nationell nivå. Kommuner som Kramfors hamnar ofta i sitsen att utföra uppdrag och sedan få bidrag och stöd istället för att belönas genom en långsiktig och hållbar politik, säger kommunstyrelsens ordförande Malin Svanholm (S).

– Asyl- och integrationsprocessen är ett styrkeområde för Kramfors kommun och vi vänder oss skarpt emot det sätt vi behandlas på.

Inbjuden till skriftligt samråd
Efter det att nyheten om nedläggning på ett antal orter publicerades, har Migrationsverket bjudit in berörda kommuner och myndigheter till skriftligt samråd.

Migrationsverket skriver i sin inbjudan att antalet asylsökande till Sverige minskar kraftigt. Myndigheten menar även att kort väntetid för asylsökande samt det faktum att många nyanlända befinner sig i slutet av asylprocessen är skäl för avveckling.

Stort ansvar belönas med nedläggning
I Kramfors har Migrationsverket för avsikt att helt lägga ned verksamheten, vilket får Malin Svanholm att reagera.

– Vi tog ett stort nationellt ansvar under hela den senaste flyktingvågen, och vi gjorde även detsamma under 90-talets flyktingvåg. Asylsökande har välkomnats på flera sätt, bland annat genom att erbjuda bra bostäder med möjlighet till kommunikationer.

Malin berättar vidare att Kramfors skolor och barnomsorg har öppnat famnen för nya barn, att vi har en proffsig verksamhet för att hjälpa människor ut på arbetsmarknaden och att ideella krafter runt om i samhällena på ett imponerande sätt välkomnat nyanlända.

– Just nu är det inte enbart de asylsökande som är brickor i ett spel, även kommuner som lägger ned tid, kraft och engagemang behandlas nonchalant. Kramfors kommun önskar en annan form av dialog än att lämna in ett skriftligt svar när beslutet i princip är fattat. Det här är inte vad vi kallar en bra regionalpolitik, säger Malin Svanholm.

Utan statligt helhetstänk lever inte hela Sverige
Kramfors är den kommun i Sverige som minskat mest i befolkningsmängd och har i princip halverats sedan 1950-talet. I åratal har vi hört att ”hela Sverige ska leva”; något som kräver en statlig närvaro i hela landet.

Den statliga närvaron i Kramfors har dock minskat kraftigt över tid och listan över nedlagda verksamheter kan göras väldigt lång. Att nu addera Migrationsverket till den listan är naturligtvis väldigt ledsamt.

– Ja, faktiskt mer än ledsamt, det är helt enkelt inte acceptabelt. Med ett statligt helhetstänk i regionalpolitiken hade beslutet kunna bli något annat än det som en ensam sektorsmyndighet nu har fattat, säger Malin Svanholm och fortsätter:

– Migrationsverket skulle kunna utveckla sin verksamhet i Kramfors istället för att avveckla. Under pandemin har nya och säkra arbetssätt mejslats fram och vi har alla blivit mer digitala, vilket Kramforskontoret visat på ett bra sätt. De flesta i deras personalstyrka har varit myndigheten trogen sedan starten 2015. Det säger en hel del om den kapacitet och det engagemang som finns.

Länk till yttrandet

Frågor besvaras av:
Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
malin.svanholm@kramfors.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Varmt välkommen till Kramfors kommun - mitt i Höga Kusten! 

Vi bryr oss. Om dig, varandra och alla andra. Det är med stolthet vi berättar om den vackraste av platser som formats av älven, havet, skogen, kulturen, världsarvet Höga kusten och skiftande epoker. 

Kramfors kommun blickar framåt, mot en framtid där vi fortsätter att generöst säga hej och välkommen hem till oss.

Relaterat material

Kramfors kommun – mitt i Höga Kusten

Vi bryr oss. Om dig, varandra och alla andra.
Det är med stolthet vi berättar om den vackraste av platser som formats av älven, havet, skogen, kulturen, världsarvet Höga kusten och skiftande epoker.

Kramfors kommun blickar framåt, mot en framtid där vi fortsätter att generöst säga hej och välkommen hem till oss.

Kramfors kommun
Torggatan 2
872 80 Kramfors
Sverige