Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

HälsoOasen vinner Årets Innovationspris i Hässleholm

HälsoOasen får Årets Innovationspris i Hässleholm. De får priset för sin vision att skapa en mötesplats för turister och lokalbefolkningen i Trädhuset på Hovdala, där naturupplevelser och spa kopplas samman med ett unikt boende.

Sandra Markus och Susanne Ingvarsson driver tillsammans HälsoOasen som idag ligger naturskönt i bokskogen utanför centrala Hässleholm.

- Jag har en vision om leverera ett helhetskoncept som bygger på ett starkt samarbete med alla företagare inom besöksnäringen runtomkring. På så vis kan vi lyfta och ge dragkraft åt varandra och hjälpas åt att göra Skåne Nordost till en stark destination, säger Sandra.

Innovationspriset belönar innovativt företagande och idéer som visar hur nya möjligheter och kreativa lösningar kan omsättas i praktiken. Priset inriktas på idéer med hög innovationsnivå, kommersiell potential och hållbart företagande. Priset delades ut av Krinova Incubator & Science Park i samband med Hässleholms Galakväll den 17 november.

Motiveringen till priset lyder:Med ett kreativt och innovativt förhållningssätt till intern logistik har Hälsooasen skapat en unik kundupplevelse med individens välbefinnande och gruppens upplevelse i fokus. Hälsooasen belönas för sin nyskapande vision för Trädhuset på Hovdala där det ”lilla” företaget genom sitt kund- och upplevelsefokus skapar en framtida attraktionskraft för såväl lokal miljö som Hässleholm som stad och Skåne som region.

För mer information kontakta:

Sandra Markus, HälsoOasen, sandra@halsoasen.se, 0451-234 53

Torben Olsson, Ledare Innovationsarenan Krinova Incubator & Science Park, torben@krinova.se, 0738-53 25 09

Ämnen

Kategorier

Regioner


Krinova Incubator & Science Park

Krinova Incubator & Science Park erbjuder en kreativ tillväxtmiljö med stöd i utvecklings- och innovationsarbete, möteslokaler och flexibla kontorslokaler. I Krinovas uppdrag ingår att rigga projekt mellan akademi, offentlig verksamhet och näringsliv som kan leda till nya affärsidéer och innovationer. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa drivs samarbeten och projekt såväl på lokal, regional som internationell nivå. Krinova ägs av Kristianstads Kommun och Högskolan Kristianstad.

Kontakter

Lena Jasslin

Lena Jasslin

Presskontakt Kommunikationansvarig 072-885 78 11

Skapa morgondagens företag och samhälle

Krinova är en katalysator för utveckling och innovation i samhället. Med stort engagemang, bred kompetens och en bank av metoder och verktyg erbjuder Krinova innovationsstöd till små och medelstora företag. Inom profilområdet Livsmedel skapar Krinova samarbeten och projekt på regional, nationell och internationell nivå. Under drygt tio år har Krinova drivit olika livsmedelsrelaterade initiativ och är Sveriges största och första inkubator och science park med fokus på livsmedel. Krinova ägs av Kristianstads kommun och Högskolan Kristianstad och är en av de ca 65 medlemmarna i den nationella branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP).

Krinova Incubator & Science Park
Stridsvagnsvägen 14
291 39 Kristianstad
Sverige