Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stenhuggeri och ny teknik förenas i Årets innovationspris i Kristianstad

Marmor & Granit och CRC Nordic belönas med Årets Innovationspris i Kristianstad. Genom sitt samarbete har en gammal hantverkstradition förenats med ny teknik och skapat helt nya möjligheter för att möta en internationell konkurrens.

Årets Innovationspris belönar innovativt företagande och idéer som visar hur nya möjligheter och kreativa lösningar kan omsättas i praktiken. Priset inriktas på idéer med hög innovationsnivå, kommersiell potential och hållbart företagande. Priset delades ut av Krinova Incubator & Science Park i samband med Guldjubelgalan i Kristianstad.

Motiveringen till Årets Innovationspristagare Marmor & Granit och CRC Nordic är: “I gränslandet mellan branscher, kompetenser och ny teknik sker de största innovationerna. En av världens äldsta industrier, stenförädling, förenas med 3D scanning, CAD och 3D-modellering genom ett innovativt samarbete mellan företagen Marmor & Granit och CRC Nordic. Den kunskap inom CAD och digitalisering som CRC Nordic har, i kombination med den erfarenhet och yrkeskunnande inom stenhuggeri och vilja att satsa på nya vägar framåt som Marmor & Granit besitter, har gjort att de båda bolagen utvecklats till ett av de mest konkurrenskraftiga teamen i branschen.”

För mer information kontakta:

Andris Underdal, medgrundare CRC Nordic, info@crcnordic.com, 044-217 207

Bengt Hössung, vd Marmor & Granit, somab@marmorgranit.se, 044-213 440

Charlotte Lorentz Hjorth, vd Krinova Incubator & Science Park, charlotte@krinova.se, 0708-291 434

Ämnen

Regioner


Krinova Incubator & Science Park

Krinova Incubator & Science Park erbjuder en kreativ tillväxtmiljö med stöd i utvecklings- och innovationsarbete, möteslokaler och flexibla kontorslokaler. I Krinovas uppdrag ingår att rigga projekt mellan akademi, offentlig verksamhet och näringsliv som kan leda till nya affärsidéer och innovationer. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa drivs samarbeten och projekt såväl på lokal, regional som internationell nivå. Krinova ägs av Kristianstads Kommun och Högskolan Kristianstad.

Kontakter

Lena Jasslin

Lena Jasslin

Presskontakt Kommunikationansvarig 072-885 78 11

Skapa morgondagens företag och samhälle

Krinova är en katalysator för utveckling och innovation i samhället. Med stort engagemang, bred kompetens och en bank av metoder och verktyg erbjuder Krinova innovationsstöd till små och medelstora företag. Inom profilområdet Livsmedel skapar Krinova samarbeten och projekt på regional, nationell och internationell nivå. Under drygt tio år har Krinova drivit olika livsmedelsrelaterade initiativ och är Sveriges största och första inkubator och science park med fokus på livsmedel. Krinova ägs av Kristianstads kommun och Högskolan Kristianstad och är en av de ca 65 medlemmarna i den nationella branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP).

Krinova Incubator & Science Park
Stridsvagnsvägen 14
291 39 Kristianstad
Sverige