Pressmeddelande -

Swedish Powertrain Techcenter vinner Årets Innovationspris i Östra Göinge

Fordonsindustrin genomgår en radikal omvandling till elektrifierad mobilitet. Utvecklingen går snabbt och alla världens fordonstillverkare arbetar med att vara först ute med den nya tekniken. Årets Innovationspristagare i Östra Göinge, Swedish Powertrain Techcenter, ligger i framkant och deltar med sin kompetens inom drivlinekomponenter i flera forskningsprojekt. 

Swedish Powertrain Techcenter är ett utvecklingsbolag som ägs Leax och Sibbhultsverken gruppen.

- Det är fantastiskt roligt att bli uppmärksammad med Innovationspriset. Vår verksamhet och våra komponenter är inte alltid så synliga och det är därför extra roligt att få synas i ett sådant här sammanhang, säger Anders Göransson, utvecklingschef på Swedish Powertrain Techcenter.

Årets Innovationspris belönar innovativt företagande och idéer som visar hur nya möjligheter och kreativa lösningar kan omsättas i praktiken. Priset inriktas på idéer med hög innovationsnivå, kommersiell potential och hållbart företagande. Priset delades ut av Krinova Incubator & Science Park i samband med Årets Prisgala i Östra Göinge den 24 maj.

Techcenter deltar bland annat i ett uppmärksammat samarbetsprojekt i Göteborg för framtidens kollektivtrafik. Här pågår demotest av bussar som drivs av förnyelsebar el och är extremt energieffektiva, tysta och helt emissionsfria. Tysta elektriska motorer ställer också nya krav på tysta växellådor.

- Det är en utmaning men vi har lyckats och utvecklingsarbetet har lett fram till flera egna produkter och patent kopplade till tysta växellådor och elektriska motorer, säger Anders nöjt.

Techcenter deltar också i ett utvecklingsprojekt i Mariestad som syftar testa tekniken för att ladda elbilar med hjälp av skenor i vägbanan, vilket ställer krav på specialanpassade drivlinor och komponenter till elmotorer.

E-mobility, eller elektriska fordon, är det ena av Swedish Powertrains fokusområde det andra är automation och verktyg.

- Vi jobbar ständigt med utveckling för högsta möjliga automatiseringsgrad, vilket krävs av våra ägare för att de ska kunna konkurrera på en tuff global fordonskomponentmarknad, förklarar Anders.

Motiveringen till Årets Innovationspris i Östra Göinge lyder:

Swedish Powertrain Techcenter har på ett eget och nytt sätt tolkat Industri 4.0 där de tar olika befintliga lösningar och implementerar det till nya mycket framgångsrika och effektiva lösningar. Detta har effektiviserat företagets verksamhet och skjutit förädlingsvärdet per anställd i höjden. Swedish Powertrain Techcenter har också en, i fordonsindustrin, erkänd kunskap inom drivlinor i kombination med hybridteknik och hel-elektriska fordon – detta i sin tur har lett till flera och djupa samarbeten mellan Swedish Powertrain Techcenter och Sveriges fordonstillverkare, vilket resulterat i innovativa lösningar.

För mer information kontakta:

Anders Göransson, Swedish Powertrain Techcenter, anders.goransson@swedishpowertrain.com, 044-780 15 15

Charlotte Lorentz Hjorth, vd Krinova Incubator & Science Park, charlotte@krinova.se, 0708-291 434

Ämnen

 • Vetenskap, teknik

Kategorier

 • e-mobilitet automation
 • industri 4.0
 • drivlina
 • helelektriska fordon
 • e-mobilitet
 • e-mobility
 • automation
 • drivlinor
 • elektriska fordon
 • affärsutveckling
 • innovation
 • innovationspris
 • science park
 • inkubator

Regioner

 • Skåne

Krinova Incubator & Science Park

Krinova Incubator & Science Park erbjuder en kreativ tillväxtmiljö med stöd i utvecklings- och innovationsarbete, möteslokaler och flexibla kontorslokaler. I Krinovas uppdrag ingår att rigga projekt mellan akademi, offentlig verksamhet och näringsliv som kan leda till nya affärsidéer och innovationer. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa drivs samarbeten och projekt såväl på lokal, regional som internationell nivå. Krinova ägs av Kristianstads Kommun och Högskolan Kristianstad.

Presskontakt

Lena Jasslin

Presskontakt Kommunikationansvarig 072-885 78 11

Relaterat innehåll