Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Swedlock vinnare av Årets innovationspris i Osby

Swedlock får Årets Innovationspris i Osby kommun. Priset delades ut av Krinova Incubator & Science Park och Osby kommun i samband med Osbys Företagskväll onsdagen den 5 april.

Årets Innovationspris belönar innovativt företagande och idéer som visar hur nya möjligheter och kreativa lösningar kan omsättas i praktiken. Priset inriktas på idéer med hög innovationsnivå, kommersiell potential och hållbart företagande.

Årets Innovationspristagare i Osby, Swedlock AB, är ett företag som utvecklar och marknadsför lösningar för nyckelhantering för företag och kommuner. Bland produkterna finns nyckelsystem för hemtjänst, demensboende och räddningstjänst. Intelligenta digitala produkter inkluderar intelligenta nycklar, digitala låscylindrar och digitala medicinskåp.

Motiveringen till Årets Innovationspristagare i Osby lyder: ”De största innovationerna finns oftast i gränslandet mellan kompetenser, branscher och senaste tekniken. Med en plattform i traditionellt hantverk har årets vinnare med ”örat” mot nya kundgrupper och deras specifika problemställningar bemästrat ny teknik och utvecklat innovativa lås- och nyckelhanteringslösningar. I sann entreprenöriell anda har Swedlock förstått att i en alltmer digitaliserad omvärld är kontinuerlig produktutveckling en framgångsfaktor och nyckel till tillväxt. Årets vinnare har med fingertoppskänsla bemästrat ny teknik, nya kunder, växande organisation och härigenom lagt en god grund för tillväxt på en gryende nationell och internationell marknad.”

Ämnen

Kategorier

Regioner


Krinova Incubator & Science Park

Krinova Incubator & Science Park erbjuder en kreativ tillväxtmiljö med stöd i utvecklings- och innovationsarbete, möteslokaler och flexibla kontorslokaler. I Krinovas uppdrag ingår att rigga projekt mellan akademi, offentlig verksamhet och näringsliv som kan leda till nya affärsidéer och innovationer. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa drivs samarbeten och projekt såväl på lokal, regional som internationell nivå. Krinova ägs av Kristianstads Kommun och Högskolan Kristianstad.

Kontakter

Lena Jasslin

Lena Jasslin

Presskontakt Kommunikationansvarig 072-885 78 11

Skapa morgondagens företag och samhälle

Krinova är en katalysator för utveckling och innovation i samhället. Med stort engagemang, bred kompetens och en bank av metoder och verktyg erbjuder Krinova innovationsstöd till små och medelstora företag. Inom profilområdet Livsmedel skapar Krinova samarbeten och projekt på regional, nationell och internationell nivå. Under drygt tio år har Krinova drivit olika livsmedelsrelaterade initiativ och är Sveriges största och första inkubator och science park med fokus på livsmedel. Krinova ägs av Kristianstads kommun och Högskolan Kristianstad och är en av de ca 65 medlemmarna i den nationella branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP).

Krinova Incubator & Science Park
Stridsvagnsvägen 14
291 39 Kristianstad
Sverige