Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tyringekonsult vinner Innovationspriset i Hässleholm

Tyringekonsult, som med programvaror för affärssystem förenklat möjligheterna till samarbeten företag emellan, fick ta emot Innovationspriset i Hässleholm. Priset delades ut av Krinova Incubator & Science Park i samband med Hässleholms Galakväll den 16 november.

Tyringekonsult utvecklar och säljer programvaror som förenklar elektronisk dokumenthantering, så kallad EDI. Deras lösningar förenklar utbyte av affärsdokument mellan företag. Inte minst inom byggbranschen har Tyringekonsult gjort sig ett namn genom utvecklingen av den branschgemensamma portalen, BEAst Portal. Portalen stödjer BEAst-standarden som används i stora upphandlingar och byggprojekt.

- Det är med stolthet vi tar emot Innovationspriset och det är väldigt roligt att Tyringe sätts på kartan. Genom utvecklingen av programvaran för den branschgemensamma portalen för byggindustrin bidrar vi till att omforma och effektivisera en hel bransch. Det känns mycket inspirerande. Jag vill tacka samtliga anställda på Tyringekonsult för deras insatser genom åren. Det här priset är ett resultat av samtliga anställdas insatser, säger Andreas Risberg, vd på Tyringekonsult.

I somras gick Aqilles Invest AB in som delägare i Tyringekonsult.

- Det ger en ny dimension av affärsutveckling in i bolaget. Vi ser att den erfarenhet de tar med sig kan ta oss till en ny nivå, fortsätter Andreas.

Motiveringen till Innovationspriset lyder: ”Tyringekonsult har sedan 1985 arbetat med digital integration. De representerar pionjärer inom områden där IT och datateknologi skapar stora vinster och möjligheter för systemens användare. Med sin djupa förankring och nära samarbete med sina kunder har företaget skapat en stor förståelse och djupa relationer som borgar för kontinuerlig utveckling och innovation. Företagets integrationsverktyg har förenklat och revolutionerat stora aktörers förmåga och möjligheter till samarbeten i och genom sina affärssystem.

Genom målinriktat utvecklings- och innovationsarbete har företaget öppnat möjligheterna för en av Sveriges framträdande branscher genom introduktionen av EDI, Electronic Data Interchange.

Innovationspristagaren är på väg att förändra en hel byggbransch med hjälp av sin unika branschgemensamma portalprogramvara, vilken BEAst Portal drivs av. Med hjälp av den öppnas nya möjligheter för fler underleverantörer och entreprenörer. Detta sätter en ny standard för stora upphandlingar i framtida byggprojekt.”

Innovationspriset belönar innovativt företagande och idéer som visar hur nya möjligheter och kreativa lösningar kan omsättas i praktiken. Priset inriktas på idéer med hög innovationsnivå, kommersiell potential och hållbart företagande. Priset delas ut av Krinova Incubator & Science Park.

För mer information kontakta:

- Andreas Risberg, andreas.risberg@tyringe.com, Mobile: +46-(0)709-32 53 99

- Torben Olsson, Ansvarig Innovationsarenan, Krinova Incubator & Science Park, torben@krinova.se, 0738-53 25 09

Ämnen

Regioner


Krinova Incubator & Science Park

Krinova Incubator & Science Park erbjuder en kreativ tillväxtmiljö med stöd i utvecklings- och innovationsarbete, möteslokaler och flexibla kontorslokaler. I Krinovas uppdrag ingår att rigga projekt mellan akademi, offentlig verksamhet och näringsliv som kan leda till nya affärsidéer och innovationer. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa drivs samarbeten och projekt såväl på lokal, regional som internationell nivå. Krinova ägs av Kristianstads Kommun och Högskolan Kristianstad.

Kontakter

Lena Jasslin

Lena Jasslin

Presskontakt Kommunikationansvarig 072-885 78 11

Skapa morgondagens företag och samhälle

Krinova är en katalysator för utveckling och innovation i samhället. Med stort engagemang, bred kompetens och en bank av metoder och verktyg erbjuder Krinova innovationsstöd till små och medelstora företag. Inom profilområdet Livsmedel skapar Krinova samarbeten och projekt på regional, nationell och internationell nivå. Under drygt tio år har Krinova drivit olika livsmedelsrelaterade initiativ och är Sveriges största och första inkubator och science park med fokus på livsmedel. Krinova ägs av Kristianstads kommun och Högskolan Kristianstad och är en av de ca 65 medlemmarna i den nationella branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP).

Krinova Incubator & Science Park
Stridsvagnsvägen 14
291 39 Kristianstad
Sverige