Pressmeddelande -

Vinnare av Årets Innovationspris Lekolar

Lekolar i Osby är vinnare av Årets innovationspris i Skåne Nordost . Priset delades ut av Krinova Incubator & Science Park och Skåne Nordost i samband med Sveriges Bästa Näringslivsdag den 17 september.

Sex företag var nominerade till priset, ett från respektive kommun i nordöstra Skåne. Årets Innovationspris belönar innovativt företagande och idéer som visar hur nya möjligheter och kreativa lösningar kan omsättas i praktiken. Priset premierar innovativitet, kommersiell potential och hållbart företagande. Vinnaren får 25 000 kronor.

Motiveringen till pristagaren Lekolar: För barn och unga har alltid lek och lärande gått hand i hand. I en globaliserad värld exponeras vi alla för intryck från världens alla hörn rakt in i vår vardag. Intryck som genom lek och lärande formar oss för vårt framtida liv. Med utgångspunkt i ett hantverk som genom årtionden förgyllt barn och ungas uppväxt i leken så har årets vinnare innovativt och kreativt i samklang med nydanande pedagogik skapat nya produkter, verktyg och inredningar för lärande miljöer i de nordiska skolorna och förskolorna. Årets vinnare har med fingertoppskänsla bemästrat balansgången mellan gammalt och nytt och lagt en god grund för tillväxt på etablerade och nya marknader för lek och lärande. Genom att fokusera och vända affärsmodellen direkt mot användaren har man på ett effektivt sätt hittat och bejakat ett behov hos sina kunder. Utöver att skapa och utveckla innovativa och lärandemiljöer är man också med och skapar nya lärandesituationer.

De fem övriga företagen som var nominerades till Innovationspriset är:

Tyringekonsult, Hässleholm
TryggaKliniken, Bromölla
- Lina & Evas lanthandel, Hörby
Nordic Surf Development, Kristianstad 
Ripasso Energy, Östra Göinge

Mer om företagen och motiveringen till nomineringen finns att läsa på https://www.krinova.se/om-oss/arets-innovationspris/

För mer information kontakta:

Charlotte Lorentz Hjorth, vd Krinova Incubator & Science Park, charlotte@krinova.se, 0708-291 434


Malin Wildt-Persson, utvecklingsledare Skåne Nordost,
malin.wildt-persson@kristianstad.se, 072-885 78 98

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Regioner

  • Skåne

Krinova Incubator & Science Park

Krinova Incubator & Science Park erbjuder en kreativ tillväxtmiljö med stöd i utvecklings- och innovationsarbete, möteslokaler och flexibla kontorslokaler. I Krinovas uppdrag ingår att rigga projekt mellan akademi, offentlig verksamhet och näringsliv som kan leda till nya affärsidéer och innovationer. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa drivs samarbeten och projekt såväl på lokal, regional som internationell nivå. Krinova ägs av Kristianstads Kommun och Högskolan Kristianstad.

Presskontakt

Lena Jasslin

Presskontakt Kommunikationansvarig 072-885 78 11