Pressmeddelande -

Ny kriskommitté tar plats i Järvafrågan

Engagerade i Järva har tillsatt en egen kriskommitté bestående av svensk-somalier för att väcka opinion om Covid-19 och dess påverkan i området. Genom kartläggning och opinionsbildning ska kommittén lyfta frågan högt i den politiska dagordningen.

För drygt en månad sedan kom nyheten om att Järvabor är överrepresenterade i antalet smittade fall av Covid-19 och att det sker en högre smittspridning i Järva i jämförelse med andra stadsdelar i Stockholm. Den höga smittspridningen i området har i första hand förklarats som brist på läs- och skrivkunnighet bland den svensk-somaliska befolkningen. Lösningen till problemet har då främst kommit handla om att tillgängliggöra information på fler språk. Andra har lyft fram kultur och genetik som förklaringsmodell. Däremot har människorättsorganisationer som Amnesty och det lokala civilsamhället i Järva pekat på evidensbaserade orsaker till problemet. Trångboddhet, sämre folkhälsa och sämre livsvillkor för att nämna några.

-Syftet med vår kommitté är att synliggöra den ojämlikhet som finns i samhället och som utgör en grund till varför Järvaborna är särskilt utsatta, säger Degmo Daar som är kriskommitténs talesperson.

I kampen mot coronaviruset har myndigheterna och staden inte tagit Järvabornas behov i beaktning. Även om viruset i sig inte skiljer på människor kan de underliggande ojämlika strukturerna göra att förutsättningarna att överleva en pandemi bli sämre för Järvas invånare. Därför har vi tillsatt en kriskommitté som syftar till att bygga opinion och väcka frågorna som har uteblivit i den mediala debatten. Kriskommittén är ett löst sammansatt nätverk, bestående av profiler som är boende, verksamma eller har någon form av anknytning till Järva.

-Läget är akut och det behövs en samlad kraft för att driva denna fråga. Vi har en samling av svensk-somalier som är verksamma inom olika branscher som experter, fortsätter Degmo Daar.

Boende i Järvaområdet bör omgående betraktas som en riskgrupp och de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten blir svåra att tillämpa i praktiken. Arbetar man inom serviceyrken så kan man inte jobba hemifrån och på så sätt blir det omöjligt att sätta sig själv eller sina anhöriga i karantän eller självisolering.

-Myndigheterna och staden måste tillsammans vidta alternativa åtgärder som går att genomföra. Genom utbyte av erfarenhet kan kommitténs engagemang även begränsa smittspridningen i andra socialt utsatta områden runt om i Sverige, avslutar Degmo Daar.

Ämnen

  • Minoriteter

Regioner

  • Västra Götaland

Kriskommittén vill verka för att myndigheterna ska ta ett större ansvar för att aktivt tillämpa åtgärder som begränsar smittspridningen i Järva. 

Presskontakt

Degmo Daar

Presskontakt Talesperson 072-901 68 13