Pressmeddelande -

Folkpartiet splittrar Alliansen i Järfälla och sig själv.

På kvällens fullmäktigemöte röstade ett splittrat folkparti ner alliansens förslag att införa vårdnadsbidrag i Järfälla. Fullmäktiges ordförande Anita Mickos fp och Bo Ohlsson fp röstade för vårdnadsbidraget den övriga gruppen revolterade och röstade med S + V ? Mp.

Fullmäktiges orförande Anita Mickos lämnade över ordförandeklubban till vice ordföranden för att hålla ett brandtal för alliansens förslag om vårdnadsbidrag utan resultat, beklagligtvis utan resultat.

Det är mycket bekklagligt att de barnfamiljer som lagt sin röst på alliansen för att få valfrihet i barnomsorgen blir svikna av folkpartiets agerande säger Lennart Nilsson kristdemokraternas gruppledare i Järfälla.

Många barnfamiljer och barn som idag av olika skäl anser att det egna barnet behöver mer tid i hemmet får idag inte del av sammhällets stöd. Vårdnadsbidraget är ett tillskott som ger dessa familjer en större trygghet.

Tillägger Lennart Nilsson