Pressmeddelande -

10 miljoner till skyddskläder

I vårt budgetförslag för 2007 avsätter vi 10 miljoner till skyddskläder för personal inom barnomsorg och hemtjänst. Frågan handlar om jämställdhet. Utredningar visar klart och tydligt att personal med människovårdande yrken, vilket oftast är kvinnodominerade yrken, idag inte får behovet av skyddskläder tillgodosett. Manligt dominerade arbetsplatser har däremot en tendens att tillhandahålla skyddskläder som går utöver det som arbetsgivaren är skyldig att ge. Alla partier är överens om att det är ett eftersatt område. Det är därför mycket anmärkningsvärt att vänstermajoriteten i kommunstyrelsen idag sa nej till en motion om att införa skyddskläder för personal inom barnomsorg och hemtjänst. Deras argument att säga nej är att frågan ska hanteras på stadsdelsnivå och inte kommuncentralt. Vi menar däremot att en sådan här viktig fråga kräver ett kommuncentralt grepp. Att hänskjuta frågan till stadsdelarna är att effektivt sätt att se till att orättvisan består. Det säger Carina Liljesand, kommunalråd (kd) i en kommentar till dagens kommunstyrelsesammanträde. För mer information: Carina Liljesand Kommunalråd (kd) Tel 031-6128 01 mobil 0707-61 28 01 Maria Berntsson Pressansvarig Mobil:0707 – 61 28 10 Tel: 031 – 61 28 10 Hemsida www.goteborg.kristdemokraterna.se

Ämnen

  • Politik