Pressmeddelande -

23 nya interpellationer om äldrefrågorna

- 23 interpellationer till elva statsråd om de äldres situation i Sverige. Det lämnar Kristdemokraterna i riksdagen in idag. På det sättet utmanas socialdemokraterna på en rad debatter om äldres villkor i samhällslivet, i arbetslivet och i vården. Helt klart är äldre diskriminerade i vårt samhälle. Det konstaterades på en pressträff i riksdagen under torsdagen där Maria Larsson, 1:e vice partiordförande för Kristdemokraterna, Stefan Attefall, gruppledare för Kristdemokraterna i riksdagen och Chatrine Pålsson, vice ordförande i socialutskottet medverkade. Göran Hägglund, partiledare för kristdemokraterna, utmanar statsminister Göran Persson på en debatt om diskrimineringen av de äldre i vårt samhälle. - Frågan om diskriminering mot äldre är en av de viktigaste interpellationerna som vi lägger. Det förekommer olika former av åldersdiskriminering på rader av områden: Till de allvarligare hör den praxis som tycks bli allt vanligare, nämligen att sätta övre åldersgrupper för vissa medicinska behandlingar och operationer. - Även på arbetsmarknaden råder diskriminering. Vi kristdemokrater vill möjliggöra för fler att delta längre tid i arbetslivet genom att, frivilligt, få jobba till 72 år. Efter 65 år ska man bara betala halv skatt – det ska löna sig att jobba några år till. Det behövs massor av konkreta åtgärder för äldreomsorgen, vården och de äldres hela livssituation. - För att undvika att diskriminering av äldre får fortsätta bör diskrimineringslagstiftningen utökas till att också omfatta förbud mot diskriminering av äldre. Detta bör göras snabbt, ett EG-direktiv från år 2000, som handlar om likabehandling med avseende på ålder, utreds fortfarande. Inom flera EU-länder finns redan förbud mot åldersdiskriminering. De 23 nya interpellationerna bifogas längre ner och är numrerade. Här följer en förteckning om vilka interpellationer som hör till respektive nummer. 1. Diskriminering av de äldre i vårt samhälle, Göran Hägglund 2. Demografisk utmaning för arbetsmarknaden, Mats Odell 3. Möjlighet för fler äldre att arbeta längre, Stefan Attefall 4. Äldre som resurs för företagande, Maria Larsson 5. Hushållstjänster för äldre, Annelie Enochson 6. Fastighetsskatt för äldre, Per Landgren 7. Fastighetsskatt på äldreboende, Kenneth Lantz 8. Värdighetsgarantin, Alf Svensson 9. Demensvården, Chatrine Pålsson 10. Äldreomsorgspersonalens utbildning, Torsten Lindström 11. Om platsbrist i kommunala äldreboenden, Sven Brus 12. Åtgärder för anhörigvårdare, Rosita Runegrund 13. Eget val inom äldreomsorg och hemtjänst, Ulrik Lindgren 14. De sämst ställda pensionärernas situation, Kenneth Lantz 15. Kulturverksamhet för äldre ger bättre hälsa, Gunilla Tjernberg 16. Undernäring bland äldre, Olle Sandahl 17. Äldres färdtjänst inom Norden, Tuve Skånberg 18. Äldres tillgång till kassaservice, Tuve Skånberg 19. Äldres boende, Ragnwi Marcelind 20. Brott mot äldre, Peter Althin 21. Konsumenträtt för äldre, Yvonne Andersson 22. Om god män och förvaltare, Ingemar Vänerlöv 23. Högre statliga tjänster till personer över 65 år, Ingvar Svensson För mer information: Maria Larsson Telefon: 08-786 48 10 Mobil. 070-343 95 84 E-post: maria.larsson@kristdemokraterna.se Stefan Attefall Telefon: 08-786 5446 Mobil. 070-623 96 57 E-post: stefan.attefall@kristdemokraterna.se Chatrine Pålsson Telefon: 08-786 4447 Mobil. 070-671 04 01 E-post: chatrine.palsson@riksdagen.se Niclas Thorselius Telefon. 08-786 56 80 Mobil. 076-527 25 70 E-post: niclas.thorselius@kristdemokraterna.se

Ämnen

  • Politik