Pressmeddelande -

Äldre i fokus i ny kd-rapport: Stor satsning för värdigare äldrepolitik i Stockholm

– Kristdemokraterna kräver en radikal höjning av inkomsten för de ca 58 500 av Stockholms stads sämst ställda pensionärer, garantipensionärerna. Vi vill också införa en boendegaranti för den som fyllt 85 år och slopa stadsdelsarresten. Äldre ska kunna välja var de vill bo. Vi vill dessutom utlysa en arkitekttävling för att skapa roligare och värdigare äldreboenden och satsa på geriatriker och särskilda äldrevårdscentraler. Det säger Göran Hägglund, kristdemokraternas partiledare och riksdagskandidat i Stockholms stad, Stig Nyman, kristdemokratiskt oppositionslandstingsråd, samt Ewa Samuelsson, gruppledare för kristdemokraterna i Stockholms stadshus, med anledning av rapporten ”Värdig omsorg och trygga seniorer” som presenterades på torsdagen. – Med kristdemokraternas förslag höjs garantipensionen för de sämst ställda pensionärerna med 853 kronor per månad. Ett höjt grundavdrag ger därutöver 130 kronor i månaden i sänkt skatt för alla pensionärer. – Alltför många av våra äldre släpps inte in i kommunala äldreboenden trots att det är vad man själv och ens anhöriga önskar. Därför föreslår kristdemokraterna att kommunerna ska garantera alla som fyllt 85 år ett anpassat boende helt oavsett den medicinska bedömningen. Förslaget skingrar den oro som tusentals äldre idag upplever tillsammans med sina anhöriga. Kristdemokraterna vill också slopa den stadsdelsarrest som finns i Stockholm. – Möjlighet att välja äldreboende, även i annan stadsdel, är ett viktigt steg mot ökad valfrihet och möjlighet att påverka sitt liv. Om man fått biståndsbedömd plats och önskar ett särskilt äldreboende bör en person dessutom kunna ställa sig i kö till detta boende om det inte finns plats för närvarande. Så är det inte i dag. När man fått biståndsbedömning om rätt till ett boende så måste man ta den plats som man tilldelas. – Primärvården måste anpassas för äldre, multisjuka med komplicerade behov. Därför föreslår vi särskilda äldrevårdscentraler. Dessutom behöver geriatriken uppvärderas. Fler måste få vidareutbildning och geriatrisk forskning ska underlättas. Kristdemokraterna vill även utlysa en arkitekttävling för äldreboenden. – Många äldreboenden är stereotypa och tråkiga, både utvändigt och invändigt. Vänsterkartellen i Stockholms stad har dessutom lagt ner servicehus på ett sätt som inneburit att många gemenskapsutrymmen har försvunnit. När bibliotek, teatrar och andra kulturinstitutioner ska byggas utlyser man ofta arkitekttävlingar för att få in spännande och nydanande förslag. Det vill vi också göra för att få förslag på hur äldreboenden kan förnyas. Rapporten bifogas i sin helhet. För mer information: Göran Hägglund (kd) Partiordförande mobil. 070-535 07 87 Stig Nyman (kd) Oppositionslandstingsråd mobil. 070-372 34 05 Ewa Samuelssson (kd) Gruppledare Stockholms stad mobil. 070-472 99 07 Patric Rylander (kd) Pressansvarig Stockholm tel. 08-508 299 15 mobil. 070-472 99 15

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm