Pressmeddelande -

Äntligen införs HPV vaccinationer!

-Det är oerhört glädjande att socialstyrelsen idag kom med beskedet att man nu väljer att införa vaccineringsprogram för unga flickor som riskerar att få livmoderhalscancer. Det säger Désirée Pethrus Engström, riksdagsledamot och ordförande för Kristdemokratiska Kvinnoförbundet, med anledning av att socialstyrelsen idag meddelat att vaccinering mot humant papillomvirus nu blir en del av barnvaccinationsprogrammet. Désirée Pethrus Engström har genom riksdagsmotioner försökt lyfta förslaget om att vaccinera alla tjejer mot livmoderhalscancer genom skolhälsovården.

-Varannan dag dör en svensk kvinna i livmoderhalscancer men trots utbredningen är okunskapen stor. Vi har länge kämpat för att införa vaccin mot HPV-virus i barnvaccinationsprogrammet. Det finns idag som en möjlighet att köpa på apoteket med högkostnadsskydd men enbart drygt en av hundra flickor har fått skyddet och då främst flickor till föräldrar med god ekonomi och god kunskap om HPV, till exempel sjukvårdsanställda. Den överväldigande majoriteten av alla unga flickor har därmed varit helt oskyddade trots att vi vet att vaccinering på ett mycket effektivt sätt minskar risken för livmoderhalscancer.
-Ett vaccin mot livmoderhalscancer är ett oerhört betydelsefullt komplement till den allmänna gynekologiska screeningen som vi idag har i Sverige Vi vet att vi genom screening, bra testmetoder vid cellförändringar och framför allt vaccination kan minimera risken att drabbas av livmoderhalscancer. Med denna kunskap är det oförsvarbart att låta flickors skydd mot HPV - virus bli beroende av ekonomiska förutsättningar samt föräldrarnas utbildning, menar Désirée Pethrus Engström.
- I Europa har redan 16 länder beslutat att vaccinering ska ingå i deras vaccinationsprogram, däribland Norge. Därför är det glädjande att även svenska flickor/kvinnor får ett bättre skydd än idag mot livmoderhalscancer. Vaccinet beräknas rädda 150 liv årligen och det är hög tid att det blir obligatoriskt i barnvaccinationsprogrammet. I Kristdemokratiska Kvinnoförbundet har vi länge drivit frågan och arbetat för ett införande av vaccinet. Vi är otroligt glada över dagens beslut.
Läs Désirée Pethrus Engströms riksdagsmotion, 2008/09:So452 Vaccinering mot HPV www.kvinnor.kristdemokraterna.se För mer information: Désirée Pethrus Engström, Förbundsordförande tel. 0703941533
Ellen Larsson Politisk sekreterare Ellen.larsson@kristdemokraterna.se tel. 08-723 25 60

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel