Pressmeddelande -

Bara de svarta hålen i rymden kan konkurrera med (S)!

- Över en miljon heltidsarbetande är frånvarande från jobbet för att man är sjukskriven, förtidspensionerad eller arbetslös. Lika många som under 1993, lika många under hela den senaste socialdemokratiska regeringsperioden. Här kan man tala om ett svart hål. Detta utanförskap kostar nämligen, förutom mänskligt lidande, ca en halv miljard kronor per dygn. 190 miljarder kronor om året. Det är bara de svarta hålen i yttre rymden som socialdemokraterna kan konkurrera med. Det sade Mats Odell, Kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesman och partiets andre vice partiordförande, vid finansdebatten i riksdagen under onsdagen. - Inte nog med att den direkta kostnaden för arbetslöshet och ohälsa är astronomisk. Välfärden hotas även i andra änden av att produktion, huvudkontor, företag och kapital flyttar ur landet. Investeringarna i Sverige ligger trendmässigt under resten av EU 15. Skatteverket räknar med att svenska hushåll håller ca 500 miljarder på oredovisade konton i utlandet. - Men regeringen och utskottsmajoriteten är ganska nöjd. Regeringen möter det mesta, arbetslösheten, ohälsan, socialbidragsberoendet, den för låga sysselsättningen, inte med konkreta åtgärdsförslag, utan med målsättningar, som närmast verkar gripna ur luften. Oftast är målet av någon konstig anledning inte att lösa, utan att halvera det problem man tar sig an. Jag noterar dock att halveringstiden ständigt ökar. - Socialdemokraterna missar faktiskt samtliga av de ekonomisk-politiska målsättningar man själv satt upp. Så går det när man gör passivitet och väntan på konjunkturuppgång till handlingsprincip. De ideologiskt rotade bromskrafterna är legio, trots tillväxtkongresser och av allt att döma, god vilja. - Bland det mest kontraproduktiva är socialdemokraternas nya förslag om att ytterligare vältra över kostnaderna för sjukskrivningarna på arbetsgivarna. Det riskerar att leda till en närmast darwinistisk utgallring av arbetstagare. Den uppenbara orsaken till förslaget är att rädda statsbudgetens utgiftstak och slippa ta ansvar för det växande ohälstotalet. - Vi kristdemokrater vill sätta målet till en uthållig ekonomisk tillväxt på i genomsnitt tre procent per år, genom att fler kommer i arbete. Grundläggande är att det totala antalet arbetade timmar ökar. Detta är helt nödvändigt om vi skall klara välfärden och utmaningarna med en åldrande befolkning i en globaliserad ekonomi. - Den ekonomiska politiken måste slå vakt om statsfinansiell stabilitet genom lägre utgifter, lägre skattetryck, sänkt skuldkvot och minskad statsskuld. Därigenom minskar den svenska ekonomins sårbarhet, sade Mats Odell. För mer information: Mats Odell Telefon: 08-786 5686 Mobil. 070-530 42 47 E-post: mats.odell@kristdemokraterna.se Niclas Thorselius Telefon. 08-786 56 80 Mobil. 076-527 25 70 E-post: niclas.thorselius@kristdemokraterna.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans