Pressmeddelande -

Besparingarna begränsar Sveriges röst i världen

- Den neddragning som nu röstats igenom av s, v, mp och sd är negativt för Sveriges röst i världen.
Det säger Désirée Pethrus Engström, riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson för Kristdemokraterna, med anledning av de nedläggningar av utlandsstationeringar som nu genomförs på grund av oppositionens krav på besparingar.

Idag på morgonen, den 21 december, fick Utrikesutskottet information av utrikesminister Carl Bildt  om vilka besparing på regeringskansliet inklusive utlandsstationeringar som är nödvändiga med anledning av att oppositionen krävt besparingar i statsbudgeten. Flera ambassader läggs ner och på andra hålls drar man ner kraftigt på bemanningen. Det är det tydliga resultatet av den överenskommelse som S gjort med de övriga oppositionspartierna i Konstitutionsutskottet.
- Jag hade hoppats att åtminstone Socialdemokraterna skulle ha tagit sitt förnuft tillfånga i denna fråga. De brukar ofta tala om vikten av att Sverige har en stark röst internationellt. Det hade varit bra om man i sista stund ändrat sig, innan budgetprocessen stängs, men så verkar inte fallet, vilket är att beklaga. Vi kristdemokrater beklagar att förnuftet inte fått råda i denna fråga hos oppositionen, säger Désirée Pethrus Engström.
För mer information:
Désirée Pethrus Engström Riksdagsledamot (KD) Tel: 070-394 15 33
Samuel Sunesson Politisk sekreterare Tel: 08-786 47 42

Ämnen

  • Politik