Pressmeddelande -

Brottsbekämpningen kräver långsiktighet – inte brandkårsutryckningar

- För att skapa ett tryggare Kronoberg föreslår Kristdemokraterna ett konkret 10-punktsprogram som tar sin utgångspunkt i familjens roll i det brottsförebyggande arbetet. Sverige behöver en långsiktig brottsförebyggande politik, inte regeringens kortsiktiga åtgärder. Det sade Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund, när han på måndagen besökte Markaryd. Kristdemokraterna är övertygade om att om vi ska lyckas få ett tryggare samhälle måste mer kraft läggas på det brottsförebyggande arbetet. Regeringens politik duger inte. Idag är det ofta samma brandkårsstyrka som rycker ut i nödlägen som i övrigt agerar pyromaner i arbetet med att förebygga brottsligheten. Kristdemokraterna vill: 1) Öka satsningen på föräldrautbildningen. 2) Öka kommunernas andel av det stöd som anslagits till brottsförebyggande arbete så att de lokala brottsförebyggande råden kan utvecklas ytterligare. 3) Inför ungdomsrotlar samt ungdoms- och jourdomstolar så att handläggningen av ungdomsmål blir mer effektiv samt utöka antalet LVU- och LSU-platser. 4) Öka antalet poliser och modernisera utrustningen. Vårt föreslag innebär en ökning av antalet poliser i Kronobergs län från 233 stycken år 2003 till 276 stycken är 2009! 5) Inför standardmässig DNA-registering när en person misstänks eller döms för ett brott på vilket fängelse kan följa, eller för straffbelagt försök, förberedelse, stämpling, anstiftan eller medhjälp till brottet. 6) Ta bort preskriptionstiderna vid alla brott där livstids fängelse ingår i straffskalan och utred en förlängning eller borttagande av preskriptionstiderna för andra brott - i synnerhet vid brott mot barn. 7) Öka antalet åklagare liksom anslagen till domstolsväsendet. 8) Stoppa nedläggningarna av de mindre tingsrätterna tills det att en konsekvensanalys gjorts. 9) Ge interner en meningsfull och relevant sysselsättning genom bl.a. påverkansprogram för att minska återfallsbrottsligheten. 10) Bekämpa den internationella brottsligheten genom ett kraftigt och förstärkt samarbete på EU-nivå! För mer information: Göran Hägglund Partiordförande E-post: goran@kristdemokraterna.se Sara Malmgren Pressekreterare Tel: 08-786 43 45 Mobil: 076-527 25 75 E-post: sara.malmgren@kristdemokraterna.se

Ämnen

  • Politik