Pressmeddelande -

Dags för en kovändning, Östros!

- Efter att ha öppnat för blivande förskollärare att direkt söka den utbildningen krävs fler kovändningar av Thomas Östros för att komma till rätta med lärarutbildningen. Den rapport som nyligen kom från Högskoleverket visar att lärarutbildningen måste förändras för att barn och ungdomar framöver ska få de lärare de behöver. Det sa Torsten Lindström, kristdemokratisk riksdagsledamot i utbildningsutskottet, vid en interpellationsdebatt om lärarutbildningen med utbildninsminister Thomas Östros i riksdagen på tisdagen. - I Sverige finns en brist på kvalificerade lärare. Högskoleverket har visat att bristen på pedagoger i förskolan, manliga lärare, NO-lärare, språklärare och lärare med utländsk bakgrund blir allt större. Problemet är både att för få vill bli lärare och att alltför många lärare lämnar yrket. För att se till att våra barn och ungdomar får en högkvalitativ undervisning i en trygg lärandemiljö fordras en rad insatser. - För att komma till rätta med bristen på lärare med utländsk bakgrund skulle positiv särbehanling vara intressant. På den punkten krävs en kovändning av Östros för att det ska bli möjligt. - Decentraliseringen har lett till att vissa ämnen kommer att slås ut i skolan. Det handlar om viktiga kunskaper i språk som verkligen behövs i en europeiserad och globaliserad miljö, men som riskerar att helt försvinna. Få blivande lärare kan tänka sig att undervisa i andra moderna språk än engelska. I en allt mer globaliserad omvärld är givetvis kunskaper i språk en nyckel. Våra barn och ungdomar måste få möjlighet att utöver engelska också lära sig till exempel tyska, franska, spanska och italienska. Detta visar på behovet av en förändring av lärarutbildningen och en tydligare dimensionering av olika kategorier inom lärarexamens ram. - Lärarutbildningen bör bättre dimensioneras från början så att lärarstudenter direkt kan välja den ålder eller de ämnen de vill arbeta med. Det är bra både för skolan och för studenterna. Då krävs att Thomas Östros ändrar sig. - För att barn och unga ska få en bra skola krävs förädringar av lärarutbildningen. Då måste den socialdemokratiska passiviteten få ett slut, säger Torsten Lindström. För mer information: Torsten Lindström Mobil. 070-276 28 03 E-post: torsten.lindstrom@kristdemokraterna.se Niclas Thorselius Telefon. 08-786 56 80 Mobil. 070-595 81 51 E-post: niclas.thorselius@kristdemokraterna.se

Ämnen

  • Politik