Pressmeddelande -

Dela premiepensionen lika mellan föräldrarna

- Dela intjänad premiepension automatiskt lika mellan föräldrar med gemensamma barn som inte fyllt tolv år. Det föreslår Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund med anledning av att det är FN:s internationella familjedag på måndag den 15 maj. - Riktigt arbete ska ge rätt till pensionspoäng. För oss är det självklart att arbetet med egna barn också ska räknas. Den förälder som bär ett extra tungt ansvar för hem och barn ska inte straffas med lägre pension. - Delad premiepension är ett viktigt slag för jämställdheten och en markering att omsorgen om barnen är ett viktigt arbete och ett gemensamt ansvar. Det är en betydelsefull markering som gör skillnad. - Det är ett välkänt faktum att kvinnor i genomsnitt har lägre pension än män. Det beror främst på att kvinnor tagit ansvar för en större del av det obetalda hemarbetet. De har längre frånvaro från förvärvsarbete och de arbetar i högre utsträckning deltid. - Föräldrarna kan idag efter begäran överföra premiepensionen mellan sig för att utjämna pensionerna. Allt för få känner dock till eller utnyttjar denna möjlighet. - Efter ett kristdemokratiskt initiativ finns i det nya pensionssystemet rätten att tillgodoräkna sig pensionsgrundande belopp för barnår. Det innebär att upp till fyra år per barn kan räknas som pensionsgrundande för den som själv tagit hand om sina barn. För mer information: Sara Malmgren Pressekreterare tel. 08-786 43 45 mobil. 0705-35 07 87 sara.malmgren@kristdemokraterna.se www.bildbank.kristdemokraterna.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans