Pressmeddelande -

En skolmiljard fördelad efter prestation

Inför en skolmiljard som fördelas till skolor där eleverna uppnår bestämda mål. Det är ett av Kristdemokraternas partistyrelses förslag till partiets riksting i Örebro 1-3 juli. Förslagen återfinns i propositionen Välfärd med kvalitet för alla som leds av 1:e vice partiordförande Maria Larsson. Det dokument som rikstinget beslutar om bildar grund för Kristdemokraternas valmanifest inför valet den 19 september.
Partistyrelsens förslag:
•     Inför en skolmiljard som fördelas till skolor där eleverna uppnår bestämda mål.
•     Rektorer ska ges förutsättningar att fungera som pedagogiska ledare för skolans verksamhet. •     Föräldrar bör få möjlighet att delta i utformandet av de ordningsregler som enligt den nya skollagen ska finnas vid varje skola. •     ”Uppmuntra skolan att införa kontrakt gällande nolltolerans av mobbning”.
•     Metoder som syftar till att fånga upp barn och ungdomar som inte lyckas i skolan bör införas i alla kommuner.
•     Ett ”handslag med näringslivet” om ungdomspraktik bör träffas i alla kommuner.

Läs mer om punkterna i utdraget ur propositionen Välfärd med kvalitet för alla som du finner i bifogad fil.


För mer information:
Niclas Thorselius Pressekreterare hos Maria Larsson Tel: 070-509 50 65

Ämnen

  • Politik