Pressmeddelande -

ESU: Frige Vitrysslands politiska fångar!

Europeiska Seniorunionen (ESU) fördömer i ett kraftfullt uttalande alla de former av förtryck som den vitryska regimen utövar mot egna medborgare när dessa engagerar sig i fredliga demonstrationer för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter.

I resolutionen, som antogs på tisdagen vid ESU:s sommarakademi i Wien, kräver ESU att alla politiska fångar friges – omedelbart och villkorslöst. De europeiska seniorpolitikerna uppmanar dessutom den vitryska regimen att upphöra med de brutala ingripandena mot fredligt demonstrerande demokratiaktivister samt att ge medborgarna rätt att fritt organisera sig för demokratiska samhällsinsatser, bland annat politiskt arbete.

Uttalandet, som även sprids till vitryska massmedier, innehåller också krav på pressfrihet samt fria och rättvisa val.

Deltagarna i ESU:s sommarakademi, ett 50-tal seniorpolitiker från 17 länder, manifesterade sitt stöd för Vitrysslands demokratiaktivister ytterligare genom att stående klappa i händerna, samma protestmetod som på senare tid använts av de vitryska frihetsdemonstranterna själva – ordlösa men ändå väl hörda protester.

Länk till Kristdemokraterna Seniorförbundets hemsida:  http://www.senior.kristdemokraterna.se/web-Senior-content/web-Senior-nyheter/I03ADC80C

Kontakt:
Leif Hallberg                            ESU Vice President Kristdemokraterna Seniorförbundet Ordförande                   Tfn: 076-5272554                         e-post: leif.hallberg@kristdemokraterna.se

Antonella Pirrone Kristdemokraterna Seniorförbundet förbundssekreterare Tfn: 076 - 527 25 66 e-post: antonella@kristdemokraterna.se

Ämnen

  • Politik