Pressmeddelande -

Flera steg närmare ökad valfrihet inom barnomsorgen

- Idag blev det majoritet för det borgerliga förslaget som ger rätt för dagbarnvårdare att även räkna in eget/egna barn i barngruppen. Dessutom kommer det att genomföras en informationskampanj för att öka antalet dagbarnvårdare i staden. Sist men inte minst har möjligheterna att införa flerfamiljssystem ökat. En utredning om detta kommer att genomföras. Barnfamiljerna i Göteborg står inför det faktum att valfriheten inom barnomsorgen ökar tack vare våra förslag som vi drivit under många år. Det säger Carina Liljesand i samband med Kommunstyrelsen sammanträde idag. -Ett steg tillbaka togs dock då vårt förslag om att införa modellen att vara dagbarnvårdare åt sina egna barn utan krav på att även ta hand om andras barn avslogs. Denna modell finns i bland annat Nacka. Vi kommer att fortsätta att arbeta för att man ska kunna vara detta även i Göteborg. När vi vunnit valet kommer det att bli verklighet, avslutar Carina Liljesand. Fakta Flerfamiljssystem Ett flerfamiljsssystem är en form av familjedaghem bildat av två eller flera familjer. Familjerna startar en ekonomisk förening eller ett företag vars syfte är att erbjuda barnomsorg för familjernas egna bar. Därefter finns det ett antal olika lösningar på vem som ska arbeta i ”mini-kooperativet” – om föräldrarna ska turas om eller om någon annan ska anställas – som tar hand om barnen i en av familjernas hem. För mer information: Carina Liljesand Kommunalråd Tel 031-612801 Mobil 0707 – 61 28 01 Maria Berntsson Pressansvarig Tel 031 – 61 28 10 Mobil 0707 – 61 28 10 Hemsida www.goteborg.kristdemokraterna.se

Ämnen

  • Politik