Pressmeddelande -

Flygskatten måste avskaffas efter valet

– Vänsterkartellens förslag till flygskatt värnar inte om miljön och får orimliga konsekvenser för såväl landets flygresenärer som de anställda inom branschen och andra flygberoende branscher. Det är dags att Allians för Sverige formar ett gemensamt alternativ till socialdemokraternas politik i den här frågan. Vi måste lova väljarna, att kommer vi till makten så försvinner denna konkurrenssnedvridande och ur miljöhänseende helt kontraproduktiva skatt omedelbart efter valet. Det säger Mats Odell, Kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesman, i samband med en manifestation för Sturups överlevnad. – Socialdemokraterna genomför under hot från miljöpartiet en skatt som inte bara är kontraproduktiv när det gäller flygets miljöpåverkan, utan som leder till att tusentals jobb försvinner i en hårt pressad bransch och att avståndet mellan människor i glesbygd och storstad förlängs dramatiskt. Detta dråpslag drabbar också flera viktiga jobbskapande näringsgrenar i glesbygden, som exempelvis turism- och besöksindustrin. – Inom EU finns ett system för handel med utsläppsrätter, som snarast bör ställas om till att inkludera även flyget. Inom något år kan det systemet användas för att ge inte bara det svenska flyget – utan all flygtrafik inom EU - en morot att arbeta vidare mot lägre utsläpp. Det är betydligt bättre för miljön, och gör mindre skada på det svenska flyget och för svenska flygresenärer. – Det är ovärdigt för ett parti som miljöpartiet, vilka vill att hela landet ska leva, att lägga last på de många låginkomsttagare som nu inte kommer att ha råd att ta flyget för att hälsa på släkt och vänner i andra delar av landet eller utomlands. Och vad är vinsten för miljön om dessa människor istället tvingas ta bilen vid en långresa? För mer information Mats Odell riksdagsledmot, kd 070-530 42 47 Stefan Svanström chefsekonom 08-786 56 39 Cecilia Erdalen pressekreterare 076-527 25 75 www.kristdemokraterna.se

Ämnen

  • Miljö, energi