Pressmeddelande -

Föräldraansvaret viktigt när unga begår brott

– När unga begår brott måste vuxenvärlden agera tydligare och snabbare. Sena och svaga reaktioner leder till att fler fortsätter begå brott. Därför måste alla brott där unga är brottsmisstänkta utredas.  Därtill ska föräldrar delta vid domstolsförhandlingar där unga anklagas för brottslighet. Signalerna ska vara tydliga, men med omsorg om den unges framtid, och tilltro till att den inte är utstakad att fortsätta i destruktiv riktning. Det sa Kristdemokraternas partiordförande Göran Hägglund i sitt tal i Almedalen i kväll

– Att rycka på axlarna bara för att förseelsen är liten och förövaren ung, duger inte. Därför måste vi exempelvis börja med att utreda alla brott där unga är förövare eller offer. Genom att utreda alla brott så långt det är möjligt, tror jag att förståelsen för allvaret i den brottsliga gärningen ökar.

– Föräldraansvaret måste vara tydligt när unga begår brott. På samma sätt som föräldrar idag är skyldiga att närvara vid polisförhör – om det inte är till men för utredningen, ska de också kallas till domstolsförhandling där deras barn är inblandade. De ska vara på plats och höra vad som sägs. Att utebli ska vara belagt med vite. Och om föräldrarna inte kommer, ska de kunna bli hämtade av polis. I samband med detta ska naturligtvis allt tillgängligt stöd erbjudas föräldrarna. För att de på bästa sätt ska kunna hjälpa sitt barn på rätt spår igen – och känna att de har samhällets stöd att göra det.

– När en ung människa begår ett brott krävs det att alla tar ansvar. Den unge, det offentliga, och inte minst föräldrarna. Ansvar och gemenskap är nyckelorden för att bryta en utveckling där alltför många unga begår brott.

Läs hela talet: http://www.kristdemokraterna.se/Personsidor/GoranHagglund/Tal/110709Almedalen

För mer information:

Marie Skogward Pressekreterare hos Göran Hägglund Tel: 076-768 59 05
David Winks Pressekreterare hos Göran Hägglund Tel: 070-273 23 64

Ämnen

  • Politik