Pressmeddelande -

Fokus på det positiva med migration

 

Idag, den 28 maj, presenteras delbetänkandet ”Cirkulär migration och utveckling". Det är en parlamentarisk utredning som fokuserar på det positiva med migration. Syftet med utredningen är bland annat att identifiera vilka faktorer som påverkar migranters möjligheter att röra sig mellan Sverige och ursprungsländer.
- Om vi kan göra det lättare att åka in och ut i Sverige med större flexibilitet är det en stor vinst. Alla kanske inte vill se Sverige som en slutdestination, utan snarare som en mellanstation. Då ska vi ha system som kan möta detta.

Det säger Désirée Pethrus Engström, ledamot för Kristdemokraterna i utredningen.

- Förhållningssättet i utredningen ”Cirkulär migration och utveckling - en kartläggning av cirkulära rörelsemönster och diskussion om hur migrationens utvecklingspotential kan främjas" är mycket positivt. Bejakar vi globaliseringen som redan nu påverkar människors rörelsemönster över landgränserna kan mycket vinnas.

- Det finns många möjligheter till utveckling genom en öppnare migration. Då kan vi se personer som kommer hit som en möjlighet och vi minskar risken för ”brain-waste”. Om vi tar emot de personer som kommer till vårt land på ett bra sätt, kan vi också snabbt använda deras kunskaper i Sverige. Men vi kan också få kontakter med omvärlden som är bra för ett litet land som Sverige. Den migrant som startar företag och handlar med sitt tidigare hemland påverkar tillväxten i båda länder. De nya kunskaper, av olika slag, som migranten fått i Sverige kan också spridas till ursprungslandet om personer både besöker, men även återbosätter sig där och arbetar.

- En mer öppen migration förutsätter naturligtvis att vi utreder vilka portabla rättigheter man kan få med sig från Sverige. Det är frågor som utredningen lyfter fram och som kommer att belysas mer i slutbetänkandet som kommer i mars 2011.

- Vi har med detta delbetänkande tagit steget in i en ny tid där migration kommer att ses som en nödvändighet på bland annat den demografiska utvecklingen men också en möjlighet till utveckling och framtidstro för ett litet land som Sverige som måste klara sig i konkurrensen mot omvärlden.

Kommittén för cirkulär migration och utveckling överlämnar sitt delbetänkande i samband med ett seminarium idag där migrationsminister Tobias Billström deltar.
Plats: Rosenbads konferenscenter
Tid: Idag, fredag den 28 maj, kl. 13.30
Désirée Pethrus Engström, riksdagsledamot (KD), finns på plats för att svara på frågor.

För mer information:
Désirée Pethrus Engström
Riksdagsledamot (KD)
Tel: 08-786 56 86, 070-394 15 33

Miriam Arrebäck
Pressekreterare, Kristdemokraternas riksdagskansli
Tel: 076-527 25 02

Ämnen

  • Politik