Pressmeddelande -

Ge äldre samma möjlighet som kor

– Genom lagstiftning värnar vi djurens rätt att vistas ute under sommaren, men hur är det egentligen med våra äldre? Utevistelser och fysisk aktivitet leder till bättre hälsa och ökat välbefinnande. Trots det tvingas många äldre till en vardag inomhus i social passivitet. Det säger Ewa Samuelsson, gruppledare för kristdemokraterna i Stockholms stadshus och vice ordförande i Stockholms äldreberedning, med anledning av en skrivelse som partiet inom kort lämnar in i stadsdelsnämnderna i Stockholms stad. – Det måste vara rimligt att äldre åtminstone får samma möjlighet att vistas ute som kor. Med hänsyn till de dokumenterade positiva effekter som social och fysisk aktivitet har för livskvaliteten borde det vara en rättighet. Samuelsson pekar på vad som står i djurskyddsförordningen (1988:539, §11): ”Andra nötkreatur än sådana som hålls för mjölkproduktion skall sommartid hållas på bete eller på annat sätt ges tillfälle att vistas ute”. – På grund av resursbrist eller felprioritering får många äldre aldrig uppleva det som berikar vardagen, att känna sommarvinden, blommors doft och färger. Folkhälsoinstitutet och Svenska Kommunförbundets rapport ”Liv till åren” visar att social och fysisk aktivitet hos äldre kan ha en uppbromsande effekt på den naturliga försämringen av det episodiska minnet. Ett intressant resultat är också att när tidigare fysiskt inaktiva äldre har deltagit i regelbundna promenader förbättras inte bara den fysiska förmågan utan också prestationen i minnesuppgifter Nyligen pekade en rapport från länsstyrelsen på att den fysiska omvårdnaden inom äldreomsorgen ofta är bra, men att tillvaron för många seniorer är trist och händelselös. – Att bli äldre får inte vara en fråga om att undvika lårbensbrott i väntan på döden. Alla har rätt till ett värdigt åldrande. För mer information: Ewa Samuelssson (kd) Gruppledare Stockholms stad mobil. 070-472 99 07 Patric Rylander (kd) Pressansvarig Stockholm tel. 08-508 299 15 mobil. 070-472 99 15

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel