Pressmeddelande -

Göran Hägglund vill se klimatsmarta kommuner

- Riv slitna och miljövänliga fastigheter i miljonprogrammen, börja producera el från fjärrvärmeverk och tillåt skatteavdrag för månadskort inom kollektivtrafiken. Det är några av idéerna i det tio-punktsprogram för framtidens klimatsmarta kommuner som partiledare Göran Hägglund lanserar under sitt tal på kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar i Uppsala idag. – Klimatfrågan har blivit en av politikens största utmaningar. Men vi kan inte som politiker blicka uppåt och åt sidan för att lägga ansvaret på andra. Visst måste utsläppen begränsas i länder som Kina och Indien. Men också i kommuner som Göteborg, Dorotea och Bromölla. Jag vill därför att kristdemokraterna ska vara ett ledande miljöparti. Ett parti som förmår att formulera lösningarna inte bara för plakaten, utan också för mötet med människorna i deras vardag, säger Göran Hägglund. I sitt tal uppmanar Göran Hägglund politiker på lokal och regional nivå att dra sitt strå till stacken för att minska utsläppen. Han vill bland annat inrätta en energijägare i varje kommun som har till uppgift att hitta energibesparande åtgärder och se till att kommunerna underlättar för invånare och lokaltrafik att tanka med biogas. Till tio-punktsprogrammet hör också att, införa så kallade ”one-stop-shop” dit privatpersoner kan vända sig för att få rådgivning och hjälp att klimatanpassa sina hem, ställa krav på miljöbilar i verksamheter vid offentlig upphandling, inrätta temadagar i skolor kring miljö- och klimatfrågorna samt klimatanpassa resepolicyn för offentligt anställda genom kommunala bilpooler och IT-lösningar som underlättar fjärrarbete. I sitt tal påpekar Göran Hägglund att alliansen nu ser resultat av den förda jobbpolitiken. Utanförskapet har minskat med 164 000 personer under det senaste året och sysselsättningen ökar stadigt med 450 personer per dag. Han konstaterar också att kristdemokraterna i regeringsställning varit med och utvecklat politik på många viktiga områden: tandvård, psykiatri, folkhälsa, äldreomsorg, bostadsfrågorna, kommunpolitiken och inte minst familjepolitiken. Mycket tack vare kristdemokraterna sjösätts nu de två första delarna i alliansens familjepolitiska reform den 1 juli. – I dag har vi valfrihet på allt fler områden av livet allt från försäkringsbolag till internetleverantörer. Men vårt lands småbarnsföräldrar har inte betrotts med någon reell valfrihet när det gäller hur omsorgen om de minsta ska se ut. Genom vårdnadsbidraget skapar vi nu valfrihet för småbarnsföräldrarna, och genom jämställdhetsbonusen uppmuntrar vi både mammor och pappor att engagera sig i sina barns uppväxt. Vårt parti har betydelse för barnens uppväxtvillkor i Sverige! Vi gör skillnad. I sitt tal berör han även frågan om könsneutrala äktenskap. – Jag tror att det är klokt att inte snäva in utrymmet för samtal i dagsläget. Det är självklart och viktigt att vår hållning, liksom övrigas, visas respekt. Alliansen har löst många politiska problem gemensamt. Och jag är förvissad om att vi kommer att kunna hitta en lösning, även i den här frågan. Inför framtiden vill Göran Hägglund se ett närmare samarbete i alliansen för att granska socialdemokraternas politik och deras ovilja att bekänna färg i viktiga frågor. Han lovar också att arbeta för höjda garantipensioner. Läs hela talet här: http://www.kristdemokraterna.se/GoranHagglund/Tal/080125talpkommundagar.aspx För mer informarion: Petra Kjellarson Pressekreterare för Göran Hägglund Telefon: 070-646 21 12

Ämnen

  • Politik