Pressmeddelande -

Hamasledarens Malmöbesök en skamfläck för Sverige

UTTALANDE Kristdemokraternas partistyrelse 20060422 - Att en talesman för terrorstämplade Hamas bjuds till Malmö av Palestinska föreningen, Arabiska Huset och Irakkommittén är en skamfläck för staden, och faktiskt för Sverige som helhet. Varje gång en organisation med terror på sin agenda tillåts framträda i vårt land måste alla demokratiska krafter reagera. Det säger Kristdemokraternas partistyrelse med anledning av Hamas gruppledares i det palestinska parlamentet, Salah Mohammed al-Bardawil, Malmöbesök. - Salah Mohammed al-Bardawil vägrar erkänna Israel och en tvåstatslösning, samt försvarar terrordåd – senast det som i måndags tog nio människors liv. Ändå ges han en plattform av organisationer som delvis finansieras av skattemedel. Ett sådant möte ger inte bara Hamas en arena i Sverige, utan riskerar också att användas i deras propaganda på hemmaplan. - Att Hamas kommit till makten genom ett allmänt val tvättar inte automatiskt organisationens smutsiga - och blodiga - byk. Kristdemokraterna instämmer i kraven från EU, USA, FN och Ryssland att Hamas måste erkänna staten Israel, ta avstånd från terror och respektera ingångna avtal. Så har inte skett. - Att protestera mot Hamas besök i Malmö är inte att säga nej till dialog, som en del debattörer försökt hävda, utan det är att protestera mot en gruppering som inte förmår att ta avstånd från dialogens absoluta motsats – att spränga oskyldiga i bitar för att uppnå sina syften. - Vi känner starkt med de exilpalestinier som uttrycker oro att på grund av Hamas Malmöbesök felaktigt kopplas samman med Hamas och stämplas som extremister. En sådan sammankoppling måste motarbetas med kraft, genom dialog och möten i vårt land såväl som genom inbjudningar till ledande palestinier och organisationer som kan uttrycka palestiniernas rättmätiga krav på fred, frihet och mänskliga rättigheter, och som arbetar för fred och fördömer terror. För mer information: Ulrica Nilsson t.f. pressekreterare för Göran Hägglund 0765-272576 Niclas Thorselius pressekreterare för partiet och riksdagskansliet 076-527 25 70 070-20 600 20 www.kristdemokraterna.se

Ämnen

  • Politik