Pressmeddelande -

Ideellt engagemang bör synas i betyget

- Ungdomar som hjälper kompisar med läxorna, är hjälptränare i någon idrottsförening eller ideellt engagerade på något annat sätt bör uppmuntras. Genom att redovisa ideellt engagemang i betyget kan ungdomars möjligheter att meritera sig för att komma in på arbetsmarknaden stärkas.
Det menar Gunilla Tjernberg, kristdemokratisk riksdagsledamot och ordförande i den arbetsgrupp som arbetar med att utveckla den kristdemokratiska skolpolitiken.
- Jag tycker att betyget gott och väl ska kunna innehålla information om ideellt arbete som en övrig upplysning, men det ska vara frivilligt. Information om elevens engagemang kan ske via skriftliga intyg till klassläraren eller klassföreståndaren från den aktuella föreningen och ges till läraren i samband med utvecklingssamtal, säger Gunilla Tjernberg och fortsätter:
- Flera viktiga syften kan uppnås genom att strukturerat sammanställa ungdomars meriter. Att lyfta fram ideellt arbete bidrar till att förverkliga läroplanernas värdegrund och stärker det demokratiska samhället. Utbildningsministern har aviserat att skolk troligen ska kunna skrivas in i terminsbetygen för ungdomar från och med våren 2010. Utifrån vår syn på skolan är det självklart att det också ska vara möjligt att redovisa ett frivilligt ideellt engagemang.
Förslaget om ideellt engagemang i betyget är en del av Kristdemokraternas politikutvecklingsarbete för skola. Gruppen som arbetar med att utveckla skolpolitiken kommer att lämna en slutrapport i mars 2009.
För mer information: Gunilla Tjernberg Riksdagsledamot Telefon: 070-343 9764
Jonas Arnell Politiskt sakkunnig Telefon: 08 - 786 66 40
Catrin Rising Pressekreterare Telefon:076-527 25 02
hemsida: www.kristdemokraterna.se
bildbank: www.bildbank.kristdemokraterna.se

Ämnen

  • Utbildning