Pressmeddelande -

Kd: Barnvagnar måste kunna parkeras i fastigheterna

Myndigheter trakasserar barnfamiljer. Barnvagnar får inte längre placeras i trapphusen i flerfamiljshus, slår kammarrätten fast i en aktuell dom. - För att inte barnfamiljerna ska bli husvilla måste nu staden inbjuda till en dialog med alla inblandade parter för att hitta en rimlig lösning för var barnvagnar ska kunna parkeras i fastigheterna. Det föreslår Ewa Samuelsson, gruppledare för kristdemokraterna i Stockholms stadshus, i en skrivelse till kommunstyrelsen. - Av brandskyddsskäl kan jag visserligen förstå att det kan finnas risker med att ha barnvagnar i trappuppgången, men det måste finnas realistiska alternativ. Förbudet mot barnvagnsparkering försvårar för barnfamiljer att bo i flerfamiljshus vilket är oerhört olyckligt, säger Ewa Samuelsson. - Staden måste nu ta sitt ansvar och kalla till samtal med brandförsvaret och fastighetsägarna (privata såväl som allmännyttiga) om hur barnvagnsförvaringen ska kunna lösas på ett hanterbart sätt. - Att ta in vagnen i lägenheten är av utrymmesskäl för de allra flesta helt omöjligt. Att lämna den ute innebär att den stjäls. - När ska myndigheter sluta att trakassera boende i flerfamiljshus? Brevlådor ska sättas upp i entrén, soprum ska finnas lättillgängligt och nu ska barnfamiljerna motas bort genom att de inte får ställa barnvagnen i trappuppgången. För mer information: Ewa Samuelssson (kd) Gruppledare Stockholms stad mobil. 070-472 99 07 Karin Bille Lyberg Pressekrekreterare Tel 08-508 298 03 Mobil-070-697 33 01 Patric Rylander Pressansvarig Stockholm tel. 08-508 299 15 mobil. 070-472 99 15

Ämnen

  • Politik