Pressmeddelande -

Kd efterlyser strategi mot Reclaim the city

– Varför anhölls så få demonstranter efter upploppen i Stockholm city den 1 maj och vad har länspolismästaren för strategi för att hindra upplopp från våldsamma nätverk? Det är några av de frågor som kristdemokraterna Erik Slottner och Sonia Lunnergård vill ha svar på när polisstyrelsen sammanträder idag. – Det är ytterst en säkerhetsfråga för Stockholms invånare att Reclaim the city och andra våldbejakande nätverk inte får utrymme att demonstrera. Förstörelsen var stor efter upploppen den 1 maj till stor kostnad för handeln och till stor säkerhetsrisk för allmänheten. Många demonstranter greps men få anhölls vilket är mycket olyckligt. Flera av de medverkande bröt dessutom mot det nyligen införda maskeringsförbudet. – Frågor har också dykt upp kring polisens agerande och lämpligheten i att ha civilklädda poliser som är svåra att skilja från demonstranterna. Det har också framkommit uppgifter om att polisen fått order om att inte ingripa. Frågorna är många och måste få ett svar. Men den viktigaste frågan är ändå vilken strategi som finns för att motverka liknande incidenter i framtiden. För mer information: Erik Slottner (kd) gruppledare i polisstyrelsen mobil. 0768- 80 65 46 Somia Lunnergård (kd) Ersättare i polisttyrelsen Mobil. 070-755 81 00 Patric Rylander (kd) pressansvarig tel. 08-508 299 15 mobil. 070-472 99 15

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor