Pressmeddelande -

Kd-förslag om Fryshus i Västerort förverkligas

Stockholm 24 maj 2006 – Det är glädjande att socialdemokraterna i Stadshuset kör över partikamraterna i Bromma och tar ställning för ett ”Fryshus” i Västerort. Detta är en stor seger för kristdemokraterna. I flera år har vi krävt att ett ungdomens hus ska byggas. Det säger Désirée Pethrus Engström (kd), gruppledare i Brommas stadsdelsnämnd och kommunfullmäktigeledamot. I stadsdelsnämnden har dock socialdemokraterna sagt nej till planerna på ett nytt Fryshus. Kristdemokraterna motionerade i frågan i april 2005 (bifogas). – I Västerort finns sedan tidigare ett antal fritidsgårdar som har en bra verksamhet. Tyvärr har det sällan blivit gränsöverskridande möten mellan ungdomar med olika bakgrund och från olika stadsdelar. Det nya Fryshuset kan bli ett sätt att få till stånd mer gränsöverskridande verksamhet. Det behövs särskilt då antalet ungdomar i stadsdelen ökar de närmaste åren. Under de senaste tjugo åren har Stockholms stad kraftigt minskat resurserna till öppen verksamhet för tonåringar. År 2002 fick den öppna verksamheten 65 procent mindre pengar än 1981. Räknar man hur mycket pengar staden satsade per tonåring blir minskningen 70 procent. Allt enligt Kulturförvaltningens rapport "Unga Stockholm- en inventering av den öppna verksamheten i Stockholms stadsdelar", som kom ut 2004. – I det perspektivet synes ett förslag om ytterligare satsningar på våra ungdomar som ett steg i rätt riktning. Att satsa på barn och ungdom lönar sig i längden. Att ge ungdomar vettig sysselsättning och arenor att utvecklas gynnar en god samhällsutveckling och stärker våra ungdomar. För mer information: Désirée Pethrus Engström Kommunfullmäktig (kd) 070- 394 15 33 Patric Rylander Pressansvarig tel. 08-508~299 15 mobil. 070-472 99 15

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm