Pressmeddelande -

Kd-ledaren interpellerar statsministern: Blir det fler visum till Hamas?

- Genom att i strid med EU:s politik gentemot Hamas bevilja den palestinske flyktningsministern visum har Sverige bidragit till att Atef Adwan kan åka runt till andra EU- länder inom Schengenområdet där han inte är önskvärd. Det har bland annat lett till diplomatiska protester från Tyskland. Det skriver kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund när han interpellerade statsministern i Hamas-ärendet i riksdagen på torsdagen. ”Göran Persson gör en grov förenkling när han hävdar att visering och avisering av densamma inte är en ”partipolitisk fråga” utan alltid ”följer ett regelverk som våra ämbetsmän ska sköta” (partiledarutfrågning i SVT den 5/5 2006). I samma anda hänvisar UD till att utfärdandet ”skedde efter sedvanliga konsultationer inom Schengensamarbetet” (TT den 4/5 2006), dvs skickades genom ett system som behandlar tusentals ärenden i veckan.”, skriver Göran Hägglund i interpellationen. ”Vilka åtgärder avser statsminister vidta för att Sverige ska ta avstånd från terroristorganisationen Hamas och i fortsättningen inte bevilja visumansökningar från företrädare för den Hamasledda palestinska regeringen?”, är en av frågorna Göran Hägglund vill ha svar på. Läs hela interpellationen på vår hemsida: [ http://www.kristdemokraterna.se ]www.kristdemokraterna.se För mer information: Sara Malmgren Pressekreterare tel. 08-786 43 45 mobil. 0705-35 07 87 sara.malmgren@kristdemokraterna.se

Ämnen

  • Politik