Pressmeddelande -

Kd, M, FP: Nytt hopp för Stockholm

I dag presenterade de borgerliga partierna i Stockholms stadshus ett gemensamt strategidokument för Stockholm. I dokumenten har partierna enats på ytterligare en rad viktiga områden, bland annat antalet stadsdelsnämnder, en ny tryggt- och snyggtförvaltning, en central skolförvaltning och frågan om kommunalt stöd till hemmavarande föräldrar. - Dagens överenskommelse är ytterligare ett viktigt besked till Stockholmarna om att allianspartierna i Stockholms stadshus är eniga i de för väljarna viktiga frågor som kunskap i skolan, äldreomsorg med kvalité och trygghet på gator och torg. Vänstermajoriteten är splittrad och har inte presenterat en sammanhållen gemensam vision för Stockholm. Med dagens överenskommelse visar vi ifrån de borgerliga partierna att det finns ett väl förberett alternativ till dagens splittrade och kraftlösa vänstermajoritet. Det säger Kristina Axén Olin (m), Lotta Edholm (fp) och Ewa Samuelsson (kd) i ett gemensamt uttalande idag med anledning av att det gemensamma strategidokumentet Nytt hopp för Stockholm presenterats. - Vi lägger idag förslag för fler jobb och fler företag i Stockholm. Skatten ska sänkas och byråkratin ska minska. Därför föreslår vi en kraftsamling före en trygg och snygg stad, säger Kristina Axén Olin (m). - Vi vill skapa fria, självständiga skolor genom att flytta ansvaret för den kommunala grundskolan från stadsdelarna till utbildningsnämnden. Samtidigt genomför vi också rejäla förstärkningar av skolans resurser genom att skolpengen höjs, säger Lotta Edholm (fp). - Nu tar vi steget och inför en verklig valfrihet inom barnomsorgen. Vi ska hitta en väg att ge ekonomisk ersättning till föräldrar som vill vara hemma längre, som komplement eller alternativ till annan barnomsorg. Det är viktigt steg för rättvsa och flexibilitet. Dessutom inför vi en barnomsorgspeng, säger Ewa Samuelsson (kd). För mer information och det gemensamma dokumentet i elektronisk form kontakta: Rickard Wessman Pressekreterare, Moderaterna i Stockholm 070-47 29 878 08-508 29 878 rickard.wessman@moderat.se Andreas Åström Pressekreterare Folkpartiets kansli Stadshuset 105 35 Stockholm Tel. 08-508 29 486 Mob. 070-47 29~486 andreas.astrom@liberal.se

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm