Pressmeddelande -

Kd-riksdagsledamöter på Dagen Opinion: Regeringskris när statsminister ber oppositionen köra över regeringen

- Det är en mycket bekymmersam situation statsminister Fredrik Reinfeldt försatt både sig själv och regeringen i när han inte längre vill finna en gemensam lösning i äktenskapsfrågan inom Alliansen och med kristdemokraterna.

- När statsministern valt att köra över en alliansbroder, har han samtidigt bäddat för att själv bli överkörd av oppositionen som nu helt kan diktera lagstiftningens utformning. Restalliansen - m, c och fp - är ju mindre än opposition.

- Många inser att detta inte är något annat än en mindre regeringskris - som kan utvecklas till något större - då Fredrik Reinfeldt överlämnat makten i en enskild fråga till oppositionen och närmast bett dem köra över Alliansen. När allvaret i det inträffade sjunkit in, hoppas vi därför att Reinfeldt återtar initiativet och ser till att regeringen når fram till en kompromiss alla kan ställa sig bakom.

Det skriver de kristdemokratiska riksdagsledamöterna Lennart Sacrédeus och Mikael Oscarsson i dag på tidningen Dagens debattplats. I lördags gick även nio moderata riksdagsledamöter gemensamt ut på Svenska dagbladets Brännpunkt och förordade att regeringen återtog initiativet i frågan. De moderaterna ledamöterna föreslog en civilrättslig lösning.

- Vi kristdemokrater har genom vår partiledare Göran Hägglund aktivt och konstruktivt presenterat en rad olika förslag på hur äktenskapsfrågan skulle kunna lösas med respekt för bägge sidor bland remissinstanserna, skriver nu de kristdemokratiska riksdagsledamöterna i sin debattartikel och fortsätter:

- Ytterst allvarligt är att Fredrik Reinfeldt överger den princip om sammanhållning i riksdagen - som tidigare varit så viktig för honom att upprätthålla - när det gäller en fråga som är av stor betydelse för ett annat parti än hans eget. Ett sådant agerande skadar förtroendet djupt och riskerar att så att säga öppna Pandoras ask.

Statsministerns agerande i samband med den proposition om äktenskap som kommer läggas fram inför riksdagen i december kommer nu också granskas av konstitutionsutskottet, sedan utskottets ordförande Berit Andnor (s) beslutat granska huruvida hanteringen av ärendet är förenligt med Regeringsformen.

Debattartikeln går att läsa här: http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=159896


För mer information:
Lennart Sacrédeus
riksdagsledamot
mobil. 070-630 10 53

Mikael Oscarsson
riksdagsledamot
mobil. 070-343 95 81

Ola Nilsson
politisk sekreterare
mobil. 0730-56 09 26

hemsida:
www.kristdemokraterna.se

bildbank:
www.bildbank.kristdemokraterna.se

 

 

Ämnen

  • Politik