Pressmeddelande -

Kinesisk sten stoppas tillsvidare efter initiativ från kd

Efter krav från kristdemokraten Björn Nyström beslutade Stockholms trafiknämnd på tisdagen att tillsvidare stoppa användningen av kinesisk gatsten. – Beslutet är en stor framgång, framför allt för de kinesiska stenarbetare som jobbar under fruktansvärda villkor, säger Björn Nyström. – Jag är stolt över att beslutet fattades av en enig nämnd. – Staden ska vare ett föredöme och ställa etiska krav vid upphandlingar och inköp av material. – Precis som företag och enskilda måste Stockholms stad vara en aktiv konsument och ställa krav och köpa varor och tjänster på ett sätt som påverkar utvecklingen i positiv riktning, avslutar Björn Nyström. För mer information: Björn Nyström Ledamot trafiknämnden (kd) mobil. 070-663 85 20 Patric Rylander Pressansvarig tel. 08-508~299 15 mobil. 070-472 99 15

Ämnen

  • Politik