Pressmeddelande -

Kristdemokrater stöldmärker barnvagnar

– Varje år stjäls tusentals barnvagnar. Ofta säljs de vidare i tidningar och på nätet. Med vagnar som ibland kostar mellan fem och tiotusen kronor, blir andrahandsvärdet naturligtvis högt. Det bästa sättet att stoppa tjuven är lås, märkning, försäkring och tydlig normöverföring hos familj och skola. Vi kristdemokrater arbetar vanligtvis främst med den sistnämnda delen, men idag går vi till handgripligheter. Vi stöldmärker barnvagnar för att stötta familjer och markera att vi inte accepterar stöld och häleri. Det sa Maria Larsson, vice partiordförande för Kristdemokraterna, i samband med att Stockholms kristdemokrater stöldmärkte barnvagnar på Östermalmstorg i Stockholm. – Som riksdagspolitiker har man inte bara ett ansvar att stifta lagar och sitta på sammanträden. Man har också ett ansvar att agera föredöme och i små, små frågor som berör vanliga människor göra sitt för att hjälpa och skapa ett bättre samhälle, säger Larsson. – Det är naturligtvis en stor förlust att bli bestulen på sin barnvagn, inte bara ekonomiskt utan också praktiskt. Det är därför vi är här idag, samt för att få möjlighet att tala om vår familjepolitik som syftar till att ge alla barnfamiljer större valfrihet och mer tid tillsammans. Detta vill vi göra genom att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag, som ska ge ekonomiskt stöd till föräldrar som vill vara hemma med sina barn. Vi vill också ge alla föräldrar 60 000 kronor att använda efter föräldraledighetens slut, avslutar Larsson. För mer information: Maria Larsson Vice partiordförande Kristdemokraterna Tel. 08- 786 48 10 Mobil 070 – 343 95 84 Anna Close Politisk sekreterare Kristdemokraterna Tel. 08 – 786 53 97 Mobil 0707 – 51 77 75 hemsida: www.kristdemokraterna.se

Ämnen

  • Politik